Investering van bijna 7 miljoen in Vlaams doe-museum Technopolis

Technopolis in het Vlaamse Mechelen wordt maar liefst 33% groter. In het voorjaar van 2013 worden er 2 nieuwe zones geopend. Het doe-centrum voor wetenschap en technologie richt zich in de eerste zone op jongeren van 8 tot 14 jaar. Zij ontdekken aan de hand van leuke, interactieve opstellingen het nut van wetenschap en techniek en de toepassingen ervan in het dagelijks leven. De tweede zone is bedoeld voor een ruim publiek, waarmee ook jongeren van 14 tot 18 jaar in schoolverband aangesproken worden. Hier worden zij uitgedaagd om opdrachten uit te voeren.

Interactief
De tweede zone is bijzonder interactief, met opdrachten zoals: maak beelden met een high speed camera, speel ze dan vertraagd af en ontdek zo hoe bijvoorbeeld een waterdruppel uiteenspat, experimenteer met magnetisme,… Het resultaat kunnen ze nadien delen via sociale media. De bezoeker wordt hier aangesproken vanuit zijn eigen leefwereld, met relevante onderwerpen uit het dagelijkse leven. Daarnaast komt er nog een infocentrum voor leerkrachten, een workshopruimte en een labo.

Financiering
In het totaal wordt er in de uitbreiding € 6 850 000 geïnvesteerd, waarvan € 3 020 500 door de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt het project gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€ 2 740 000) en mee gefinancierd door de provincie Antwerpen (€ 62 000).
Per jaar worden gemiddeld 300.000 mensen bereikt door een bezoek aan het Vlaamse doe-centrum Technopolis en 200.000 mensen door de outreach activiteiten.

meer informatie: www.technopolis.be