Colofon

Hoofdredacteur Pretwerk.nl
Walter Jonker
Redactieadres:
Wilgenroos 11
4102 KL  Culemborg
E-mail: redactie@pretwerk.nl (Algemeen redactie-adres)
Twitter: www.twitter.com/pretwerk

Disclaimer

Het is toegestaan om de koppen van het nieuws, inclusief de inleiding, over te nemen op een andere website, mits er een link naar het oorspronkelijke bericht wordt gemaakt. Het is niet toegestaan om een compleet bericht over te nemen zonder toestemming van de uitgever (Levend LAND).

Wij gaan zorgvuldig te werk m.b.t. copyright. Indient u van mening bent dat een bericht of afbeelding toch inbreuk maakt op uw rechten, dan vernemen wij dat graag en nemen dan z.s.m. actie.