Ook akkoord over CAO in de recreatiesector

Nadat we afgelopen weken al overeenkomsten zagen bij zwembaden en de horeca is er nu ook overeenstemming over een nieuwe CAO voor de recreatiesector. De cao gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. De achterban van de onderhandelaars moet nog wel instemmen met het resultaat.

Zie ook:

De belangrijkste afspraken zijn:

 • een looptijd van 2 jaar (1-1-2022 tot en met 31-12-2023);
 • loonsverhoging:
  – 4% per 1 – 4 – 2022
  – 2% per 1 – 1 – 2023
  – 1% per 1 – 7 – 2023;
 • verhoging jeugdschalen per 1-1-2022: 5%;
 • opname 0-urencontracten voor hulpkrachten in cao;
 • verkorting termijn van 4 dagen naar 24 uur voor 0-urencontracten o.b.v. art. 7:628a lid 4 BW;
 • zondagtoeslag: uitbetalen (compensatie in tijd op verzoek van werknemer);
 • uitkering UWV tijdens geboorteverlof aan te vullen tot 100% middels uitbetaling overuren of uitbetaling bovenwettelijke vakantiedagen;
 • Regeling vervroegde uittreding (RVU): als inspanningsverplichting opnemen in cao, vooruitlopend op sectoranalyse;
 • evaluatie jaarurennorm contract ;
 • onderzoek naar consignatievergoeding in 2022;
 • per 1-1-2023 vervallen minuren aan einde referteperiode, tenzij compensatie door toedoen werknemer niet mogelijk was;
 • aandacht voor rouwverlof (nader uit te werken);
 • aandacht voor lidmaatschap vakbond (nader uit te werken).

Reactie HISWA RECRON:

HISWA-RECRON meldt op haar website: “Wij zijn blij met het bereikte resultaat. Het waren stevige onderhandelingen en het is weliswaar een ferme loonsverhoging, maar een cao is belangrijk. Het geeft houvast en werkgevers en werknemers weten waar zij aan toe zijn.

Corona heeft de sector geraakt, maar gemiddeld genomen kijken veel bedrijven in de verblijfsrecreatie ook terug op een goed 2021. En men kijkt met vertrouwen naar 2022. Daarnaast heeft er in 2021 geen cao verhoging plaats gehad. Verder is de krapte op de arbeidsmarkt ook in de verblijfsrecreatie voelbaar. Om aantrekkelijk te blijven worden daarom de jeugdschalen extra verhoogd.

Het onderhandelingsresultaat wordt op korte termijn voorgelegd aan de HISWA-RECRON leden in de verblijfsrecreatie. HISWA-RECRON adviseert haar leden in te stemmen met het bereikte resultaat.

De Cao Dagrecreatie is ongewijzigd verlengd in 2022. De afgesproken salarisverhogingen zullen ook onderdeel van deze cao gaan uitmaken in 2022 en 2023.”

Meer informatie: www.hiswarecron.nl

Reactie FNV Recreatie:

Johan Bijlsma, bestuurder FNV Recreatie: “Afgelopen maanden hebben we veel overleg met de recreatiewerkgevers gehad om te komen tot een nieuwe cao voor de recreatiebranche. Het was een hobbelige weg naar dit uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Maar met dit resultaat hebben we een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden met een passende loonsverhoging. Ik ben tevreden over het onderhandelingsresultaat, dat we met een positief advies aan onze leden zullen voorleggen.”

Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl

Reactie CNV Vakmensen:

Johann Honders, onderhandelaar namens CNV Vakmensen: “Het is al met al een mooi resultaat. Ik realiseer me dat deze loonsverhoging de inflatie niet helemaal dekt. Maar we vinden ook dat volledige reparatie van de koopkracht niet alleen voor rekening van de werkgevers kan komen. Ook de overheid is hierin deels aan zet.”

Meer informatie: www.cnvvakmensen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *