Akkoord over CAO zwembaden; 2,4% loonsverhoging per 1 juli

FNV, CNV Vakmensen en WiZZ (Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) bereikten op dinsdag 22 februari naar tevredenheid van alle achterbannen overeenstemming over een nieuwe cao af die ingaat op 1 januari 2022 en een looptijd heeft van een jaar.

Zo’n 8.000 werknemers die vallen onder de cao Zwembaden krijgen er dit jaar minimaal 2,7% loon bij. Nadat twee weken geleden een eerder bod van de werkgevers werd afgewezen kwam er, na druk van de vakbond, een verbeterd bod. De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van een jaar.

Zwembaden na corona

Werkgeversorganisatie WiZZ laat op haar website weten dat zij in een lastige positie zitten: “De huidige situatie in de zwembadbranche is ondanks de verschillende steunpakketten zeer zorgelijk. Dit vraagt veel van zowel de werkgevers als de werknemers. Desondanks zien de werkgevers dat hun medewerkers, die zich in de coronaperiode loyaal hebben opgesteld, ook geconfronteerd worden met hogere lasten. Daarom besloten werkgevers om bovenop hun eerdere bod van 2,4% per 1 juli 2022 de lonen extra te verhogen met 0,3%: een resultaat naar tevredenheid van alle partijen. In deze zeer moeilijke periode hechten de sociale partners eraan om op een coöperatieve manier ervoor te zorgen dat de branche een gezonde toekomst tegemoet gaat.”

Reactie vakbonden

Hanan Yagoubi, cao-onderhandelaar namens FNV: ‘We zijn blij dat de werkgeversorganisatie (WiZZ) een luisterend oor had voor de werknemers. Ze zien ook hoe hard de werknemers werken en dat de verantwoordelijkheid die zwemonderwijzers hebben hoog is. De huidige situatie in de zwembadbranche is zeer zorgelijk, ondanks de verschillende steunpakketten van de overheid. Dit vraagt veel van zowel de werknemers als werkgevers. Daarover gaan we snel verder met elkaar in gesprek.’

Lagere loonschalen gaan er meer op vooruit

Doordat de lonen op 1 januari 2022 met 2,4% en per 1 juli met 0,3% stijgen en er ook een éénmalige uitkering van € 200 is afgesproken gaan de werknemers in de laagste loonschalen er dit jaar gemiddeld 3,5% op vooruit. Dat is boven de inflatie van 2021 (2,7%).

Gelijk werk, gelijk loon

Er zijn verbeterde afspraken gemaakt voor de nieuwe cao. Toch blijft het salaris van de zwembadmedewerker, die valt onder de cao Zwembaden, nog ver achter bij het salaris in gemeentelijke zwembaden. Yagoubi: ‘We pleiten daarom al langer voor één cao voor álle zwembaden. Het werk en de verantwoordelijkheden zijn hetzelfde, maar het salaris niet. Ons principe is: gelijk werk is gelijk loon. We vragen daar landelijk aandacht voor, want natuurlijk gaat het ook om hoe zwemonderwijs gefinancierd wordt vanuit de overheid. Wil je goed zwemonderwijs, dan moet je daarin investeren.’

Toekomstbestendig zwemonderwijs

Nu er een nieuwe cao ligt betekent dat niet dat de vakbond achterover gaat leunen. De leden zijn actief betrokken bij de toekomst van de branche en hebben al met acties aandacht gevraagd voor hun vak. Frannie Verwaal, lid Brancheraad FNV: ‘We blijven zeker aandacht vragen voor het opleiden en werven van zwemonderwijzers. Een aantrekkelijk salaris is belangrijk, maar we hebben in deze cao-onderhandelingen ook aandacht gevraagd voor onze uren-inzet en voor onze veiligheid, en die van de gasten.’

Duurzame inzetbaarheid

Ook blijft de FNV zich inzetten voor duurzame inzetbaarheid en meer kwaliteit van werk. Zo wil de vakbond bijvoorbeeld meer vaste contracten met meer uren, waardoor personeel behouden blijft en jonge mensen minder baantjes hoeven te stapelen. Met de werkgevers gaan de vakbonden volgende maand de toekomstscenario’s opstellen en doorspreken. De bonden voorzien anders een grote uitstroom  van zwemonderwijzers naar andere branches. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen bij een volgende cao.

8.000 werknemers

De cao Zwembaden geldt voor zo’n 8.000 werknemers die werken in ongeveer 70% van alle zwembaden. Dit zijn vooral de werknemers in commercieel geëxploiteerde zwembaden zoals die van Optisport en Sportfondsen Nederland.

Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *