Nieuwe CAO watersportbedrijven en zeilmakerijen

HISWA RECRON maakt bekend dat er een nieuwe CAO is voor Watersportbedrijven en Zeilmakerijen. Een combinatie met de CAO Dag- en/of Verblijfsrecreatie is voorlopig nog niet in zicht.

HISWA-RECRON (ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie) en SZS (branchevereniging voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers) gingen samen met CNV akkoord met het onderhandelingsresultaat. Deze nieuwe cao kent een looptijd van één jaar en geldt van 1 januari tot en met 31 december 2021.

  De volledige naam van de CAO: “Cao Zeilmakerijen, Dekkledenvervaardiging, Dekkledenverhuur, Scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel & Bedrijven in de Watersportindustrie en -Recreatie.”

Het is opvallend dat de FNV niet bij dit akkoord is betrokken. We vroegen een reactie daarover aan HISWA RECRON: “FNV heeft bij de vorige HISWA-/SZS cao in 2020 afgezien van deelname aan de cao (onderhandelingen). Het was opnieuw niet zinvol voor FNV om deel te nemen aan de onderhandelingen voor de nieuwe cao in 2021. Op voorhand was duidelijk dat de eisen van de FNV te hoog lagen, waardoor partijen nooit tot overeenstemming zouden kunnen komen. Met CNV konden wel afspraken worden gemaakt.”

Duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe cao is meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een werknemer kan voortaan vanaf vijf jaar vóór zijn AOW-leeftijd gebruikmaken van de nieuwe 80-90-100 regeling. De werknemer werkt dan 80%, ontvangt hiervoor 90% loon terwijl zijn pensioenopbouw op 100% blijft. Deze maatregel is bedoeld om langdurige uitval van de werknemer te voorkomen en de werknemer gezond en fit tot aan zijn AOW-leeftijd te krijgen.

Waarom geen aansluiting bij recreatie-cao’s?

Een jaar geleden fuseerden de brancheverenigingen RECRON (dag- en verblijfsrecreatie) en HISWA (Watersportsector inclusief de toeleverende keten – maakindustrie). De redactie van Pretwerk vroeg zich af of er ook wordt gekeken naar een koppeling van de CAO dag en/of verblijfsrecreatie met die van de watersportbedrijven?

De reactie van HISWA RECRON:

“De HISWA cao voor bedrijven in de watersport(industrie) is samengevoegd met de SZS cao voor bedrijven in de zeilmakerijen. Dit heeft geleid tot één nieuwe HISWA-/SZS cao. Deze HISWA-/SZS cao is voor het eerst afgesloten in 2020. In 2021 werd deze cao voor de tweede keer afgesloten. Aan de samenvoeging zijn jaren van voorbereiding vooraf gegaan. In deze nieuwe HISWA-/SZS cao zijn nog geen landrecreatiebedrijven opgenomen, zoals campings en bungalowparken.

HISWA en RECRON zijn in 2020 gefuseerd tot één nieuwe organisatie HISWA-RECRON. De bedrijven in de watersportindustrie en de landrecreatie komen hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Het is nog niet bekend of dit zal gaan leiden tot één nieuwe cao, waarin beide groepen bedrijven zijn opgenomen. Als hier toe al zou worden besloten, dan zal dit ook geruime tijd aan voorbereiding vergen. Partijen zijn dus nog niet zover. Het is ook nog niet bekend op dit moment of partijen dit ook willen of moeten willen. Discussie hierover moet nog plaats vinden.”

Reactie FNV Recreatie op een mogelijke combinatie van CAO’s.

Johan Bijlsma sectorbestuurder van FNV Recreatie: “FNV Recreatie is nimmer betrokken c.q. partij  geweest bij de cao voor watersportbedrijven. Het is altijd de FNV bouw geweest die de werknemers in deze CAO heeft vertegenwoordigd. Dat zal ook na de fusie van HISWA met RECRON zo blijven en ook in de toekomst niet veranderen!”

Meer informatie: www.hiswarecron.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *