Akkoord over nieuwe CAO horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn een nieuwe tweejarige horeca-cao overeengekomen. Vorige maand bereikten KHN en de betrokken vakbonden al een onderhandelaarsresultaat.

Nu hebben ook de leden van de horecabonden het als akkoord goedgekeurd. De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Bijna 90 % van de achterban van FNV Horeca en CNV Vakmensen steunt het voorstel voor de horeca-cao. KHN is tevreden met het resultaat. KHN-directeur Dirk Beljaarts: “Juist nu, in een tijd waar ondernemers en medewerkers samen werken aan het herstel na corona en we met grote personeelstekorten kampen, is het belangrijk dat we samen de uitdagingen in de sector aanpakken. Samen laten we zien hoe aantrekkelijk werken in de horeca is. De horeca is immers een prachtige branche om in te leren, te werken én te ontwikkelen. In de horeca-cao 2022-2023 is er meer ruimte voor een goede werk-privé balans, waarmee we als branche goed werkgeverschap uitstralen. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige horeca.”

Algemeen verbindend

De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 en sluit aan op de vorige cao. De eerstvolgende loonaanpassing is per 1 april 2022. De vernieuwde bepalingen over de werk-privé balans zijn nu goed in te passen. KHN en de vakbonden vragen een Algemeen Verbindend Verklaren van deze cao aan. Die procedure duurt een aantal maanden.  

De belangrijkste veranderingen

Lonen

  • De lonen van vakkrachten beneden het eindloon stijgen per 1 april 2022 met 3,4% en per 1 januari 2023 met 2%. De lonen voor vakkrachten boven het eindloon stijgen per 1 april 2022 en per 1 januari 2023 met 2% mits de medewerker langer dan 24 maanden in dienst bij de werkgever is. Boven op de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast als de werknemer met een loon binnen de loonschalen een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in de nieuwe loontabellen. Uiteraard mag de werkgever ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2%.
  • De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Meer aandacht voor werk en privé balans

  • Werkgevers moeten het dienst- en werkrooster minimaal 3 weken van tevoren bekend maken. In dit rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde 5-daagsewerkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig 2 aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer krijgt in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste 2 aaneengesloten rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn blijft van toepassing. De tijd voor tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet binnen 3 maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50% toeslag. 

Bron en meer informatie: www.khn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *