Ontwikkeling dagrecreatie op het Nederlandse platteland biedt nog vele perspectieven

Recreatie op het platteland heeft het tij mee. Er is steeds meer behoefte aan authentieke kleinschalige belevingen. Ook de rust en ruimte van een groene natuurlijke omgeving wordt hoog gewaardeerd. Vergeleken met een land als Groot Brittannië heeft Nederland nog wel een hele weg te gaan als het gaat om professionalisering, diversiteit en kwaliteit.

Een van de partijen die recreatie op het platteland op een zeer professionele manier invult is Van Hoorne Entertainment met het dagrecreatieve bedrijf; Avonturenboerderij Molenwaard. Zij helpen ook veel plattelandsbedrijven om hun recreatief product verder te professionaliseren. Met de SVR is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband om Fien & Teun in te zetten op een kampeerboerderij. En rondom vakantiepark Molenwaard wordt sterk ingezet op excursies naar boerderijen in de regio, die ook geholpen worden om hun presentatie te verbeteren.

Avonturenboerderij Molenwaard is inmiddels uitgegroeid tot een dagattractiepark die de vergelijking met de professionele Britse Farm Attractions glansrijk kan doorstaan. We vroegen directeur Michael van Hoorne hoe hij aankijkt tegen de plattelandsrecreatie in Nederland en zijn rol daarin.  

Wij weten dat jij een ambassadeur bent voor de plattelandsbeleving. Welke aspecten maken de plattelandsbeleving nu zo bijzonder?

Michael: “Als je aan Nederland denkt, dan denk je aan het platteland en de polder. Het land is gebouwd op boeren en staat wereldwijd aan de top van de agrarische industrie. Er worden veel gewassen verbouwd, maar de oorsprong ervan wordt vaak niet meer verteld. Waar komt ons eten vandaan en hoe groeit en bloeit alles? Omdat Nederland als een van de weinige landen in de wereld een ideaal klimaat voor landbouw en veeteelt heeft en vanwege de eeuwenoude agrarische sector, is het een mooi verhaal om te vertellen. Dit maakt Nederland uniek en dat verhaal willen wij graag laten zien. “

Zie je een boerderij als ‘thema’ voor een attractiepark of als compleet nieuwe categorie van attracties?

Michael: “Nieuw is vooral het stuk educatie wat bij ons erg verweven is in de parken. Onze bezoekers kunnen leren over de oorsprong van producten en we vertellen over de geschiedenis van het platteland. Hiermee helpen wij bij het creëren van bewustwording dat het hebben van voedsel niet vanzelfsprekend en gewoon is. Er zit een verhaal achter de producten die in de supermarkt liggen. De aarde geeft ons dit en daar moeten we zuinig mee omgaan. Dit stukje educatie zit op een vrolijke en leuke manier verweven in Avonturenboerderij Molenwaard en wij merken dat ouders het fijn vinden dat we kinderen meenemen in dit verhaal, juist nu we leven in een hele snelle digitale wereld waarin alles vanzelfsprekend lijkt.”

Is het een meerwaarde om een attractie te koppelen aan een boerderij in bedrijf? Of kun je er beter voor kiezen om het boerenbedrijf op te geven en je volledig te richten op de recreatie?

Michael: “In ons geval is Avonturenboerderij Molenwaard als attractiepark bedacht en ingericht met als thema boerderij. Dat is iets anders dan een recreatieve activiteit toevoegen aan een boerenbedrijf. Het zijn beide andere aanvliegroutes waar vooral het thema overeenkomstig is, maar de omvang vaak totaal anders is. Het is dus belangrijk om te weten, wat wil ik worden, voor wie wil ik het maken, wat is mijn doelgroep en hoeveel wil ik daar van binnen halen. Wij ontmoeten dit jaar 200.000 gasten op ons park, dat kan niet zonder goede logistiek, routing, en een zeer professionele manier van werken.”

Moet het dagrecreatief aanbod op het platteland per definitie kleinschalig blijven?

Michael: “Dan moeten we eerst de definitie van kleinschaligheid weten, ik denk dat kleinschaligheid bijdraagt aan het creëren van sfeer en meer ruimte geeft voor de educatie, dus het helpt. Maar uiteindelijk bepaalt de omgeving hoe groot je kunt worden. Mijn advies; overleg en praat met de omgeving!”

Boer Bons met een van zijn prijswinnende showkoeien

Je maakt ook gebruik van boeren die excursies aanbieden. Welke meerwaarde biedt een excursie naar een écht boerenbedrijf?  

Michael: ”Wij hebben het geluk dat Vakantiepark Molenwaard een fantastische buurman heeft, boer Bons, met een geweldige boerderij die showkoeien fokt. Het is een man die geweldig kan praten, een boerderij waar je van de grond kunt eten en waar een prachtige ontvangstruimte is. De waardering voor deze rondleiding is hoog, dus daar hebben wij veel geluk mee en zijn we mega trots op. Ik gun iedereen zo’n buurman! Wij hebben dus niets hoeven doen op dit vlak, behalve goed overleggen hoe we het organiseren.”

Door de schaalvergroting in de landbouw komen er veel oude, vaak monumentale boerderijen, vrij voor andere functies. Zie jij kansen voor meer boerderij attracties op het platteland?

Michael: “Er liggen zeker veel kansen, maar ik geloof wel echt in een concept. Er moet een goed concept zijn, zomaar een activiteit gaat niet werken. Het verhaal moet kloppen en de inhoud moet sterk zijn, dan heeft het kans van slagen. Daarnaast moet het besef er zijn dat je niet alleen een activiteit neer moet zetten maar dit ook moet kunnen vermarkten, marketing is alles. Dus je boekt succes als het concept klopt en het iets toevoegt aan wat er al is.”

Met dank aan: Michael van Hoorne, directeur Van Hoorne Entertainment, waar ook Avonturenboerderij Molenwaard en Vakantiepark Molenwaard onderdeel van uitmaken.

foto: Willows Activity Farm (UK)

Brits platteland laat de perspectieven zien

“Op het Britse platteland is de ontwikkeling van ‘Farm Attractions’ in schaalgrootte en kwaliteit al veel langer gaande. Een groot verschil is dat hier ook het begrip ‘countryside’ een grote bekendheid geniet. Dat is een breder begrip dan ons Nederlandse ‘platteland’, omdat ook natuurgebieden onderdeel uitmaken van de definitie. Farm Attractions zijn in meerdere formats te vinden. Vrijwel altijd zijn ze gericht op kinderen en hebben ze een sterk educatief karakter. De ontwikkeling van de Farm Attractions komt o.a. tot uiting in de omvang van de grootste bedrijven (het topsegment) en de adaptie van elementen uit de pretparken-sector, zoals (kleinere) attracties en het gebruik van intellectual property (IP) en thematisering. Farm Attractions zijn een karakteristiek segment, met in de basis een heel eigen range aan aanbod en beleving. (o.a. streekproducten, dieren, boerderij-gerelateerde activiteiten.) De mogelijkheden en kansen zijn zeer gevarieerd en uitgebreid. Daar valt wel een boek mee te vullen….

Ook op het gebied van organisatie, ondersteuning en ontwikkeling van plattelandsrecreatie zijn de Britten al een paar stappen verder. Zo is er een samenwerkingsverband; The National Farm Attractions Network met ruim 300 aangesloten leden, die o.a. netwerk-events en educatie organiseert. En jaarlijks wordt de Family Attractions Expo georganiseerd waarin ‘rural tourism’ een specifiek benoemde doelgroep is.

Zie ook het verslag van onze roadtrip to the British Countryside in 2016

Toevoeging door redactie Pretwerk

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *