Tussenrapportage Vitaliteit Vakantieparken Overijssel toont nog de nodige verbeterpunten

De vakantieparken in Overijssel zijn goed op weg qua vitaliteit, maar er liggen nog diverse uitdagingen voor de toekomst. Dit blijkt uit de tussentijdse rapportage van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken. Het expertisecentrum ondersteunt Overijsselse gemeenten én ondernemers of particuliere eigenaren in de aanpak van niet-vitale vakantieparken.

Dit zijn vakantieparken waar de vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, waar bijvoorbeeld tijdelijke en permanente bewoning is of waar sprake is van criminele of ondermijnende activiteiten. Doel is om die weer gezond te maken of als dit niet meer mogelijk is, een andere bestemming ervoor te vinden. Voor het komende jaar wil het expertisecentrum inzetten op onder andere kennis- en casustafels en een congres om de kennis van gemeenten te vergroten en de aanpak te versnellen.

Het thema ‘Vitale Vakantieparken’ staat hoog op de agenda van gemeentes, provincies en het Rijk. Vitale parken bieden veel meerwaarde voor de lokale economie en dragen bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Niet -vitale parken bieden die meerwaarde niet en zorgen soms helaas voor problemen. Daarbij gaat het zelfs ook wel eens om criminele activiteiten of ondermijning. Problemen beginnen vaak met illegale bewoning. Het zijn vaak de kwetsbare groepen die op vakantieparken gaan wonen. Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken is er om gemeenten een extra steuntje in de rug te geven in hun aanpak. “

Voorzitter Hans Vroomen

Eerste resultaten

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken heeft sinds de oprichting mooie resultaten behaald. 18 van de 25 gemeenten zijn met het thema Vitale Vakantieparken aan de slag gegaan. Verschillende gemeenten hebben inmiddels gebruik gemaakt van de provinciale subsidieregeling ‘Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken’. Die ondersteunt gemeenten in het verzamelen van informatie over parken. Via de landelijke actieagenda Vakantieparken is er landelijke betrokkenheid en is het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken partner voor de rijksoverheid. Ook werkt het samen met de vitale vakantieparken organisaties op de Veluwe en in Drenthe.

Besluitvorming en uitvoering kost tijd

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken ziet nog wel grote uitdagingen voor de toekomst voor de vakantieparken. Over het algemeen kan gesteld worden dat de problematiek van de vakantieparken complex is en de besluitvorming en afstemming bij de gemeenten veel tijd kost. Ook de uiteenlopende belangen op de vakantieparken maakt een aanpak vaak complex. Tot slot is er nog onvoldoende zicht over hoe het gesteld is met de veiligheid op de vakantieparken. Duidelijk is dat de knelpunten niet in één jaar zijn ontstaan en meestal ook niet in één jaar op te lossen zijn. Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken wil de aanpak aanjagen, vergemakkelijken en versnellen. De daadwerkelijke aanpak is echter de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de parken zelf.

Kennistafels en congres

Tot en met 2023 heeft het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken acties ingepland om te investeren in kennisoverdracht voor gemeenten om zo de knelpunten aan te pakken. Zo is er een actieagenda en wordt er hard gewerkt aan kennistafels en casustafels. In het najaar komt er voor bestuurders en ambtenaren een congres. Ook zal er vanuit het expertisecentrum dit jaar nog een uitgebreid veiligheidsonderzoek op Overijsselse vakantieparken worden gehouden, mede naar aanleiding van het rapport van het RIEC Oost-Nederland (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) over criminele investeringen op vakantieparken.

Doelen en taken expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken is anderhalf jaar geleden opgericht om gemeenten en de ondernemers en/of eigenaren van vakantieparken in Overijssel te ondersteunen om de problematiek op de niet- vitale vakantieparken in Overijssel aan te pakken. Doel is om niet vitale vakantieparken te revitaliseren en verdere afglijding tegen te gaan. Het expertisecentrum ondersteunt bij de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen, de aanpak van ondermijning en het vergroten van de weerbaarheid van vakantieparken.

Verder zorgt het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken ook voor een lerend netwerk met en tussen gemeenten, draagt bij aan een beleidsconsistentie en agendering van de vakantieparken bij de gemeenten. Daarnaast ondersteunt het expertisecentrum gemeenten bij het transformeren van parken zonder toekomstperspectief. 

Opzet expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit twee burgemeesters, twee wethouders en gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel. Inmiddels is een team van vier experts verbonden aan het expertisecentrum. Naar behoefte worden externen geconsulteerd over vraagstukken. De provincie Overijssel host het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken, om de opstart ervan te vergemakkelijken en daarmee te versnellen.

Meer informatie: www.expertisecentrumoverijssel.nl/kennisbank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *