Toerisme in Amsterdam in 2024 waarschijnlijk weer terug op het oude niveau

De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam heeft een bezoekersprognose voor 2022 – 2024 opgesteld. Naar verwachting komt het aantal overnachtingen in 2024 weer in de buurt van het niveau van 2019. Toen werden er 22 miljoen toeristische overnachtingen geteld.

ADAM toren Amsterdam

In de voorspellingen van het statistiekbureau wordt rekening gehouden met diverse scenario’s. Vanaf 2022 komt het toerisme in alle scenario’s op gang, maar het hersteltempo tot 2024 verschilt per scenario. Voor 2024 wordt gerekend op:

  • Toeristische overnachtingen: 19 – 23 miljoen (22 miljoen in 2019)
  • Dagbezoeken: 24 – 25 miljoen (24 miljoen in 2019)
  • Cruisepassagiers: 0,9 – 0,9 miljoen (0,8 miljoen in 2019)

In een toelichting geeft het statistiekbureau aan welke factoren de grootste invloed hebben op de groei: “We verwachten dat het toerisme wordt aangedreven door de inhaalvraag na twee jaar van contactbeperkingen, maar tegelijkertijd ook afgeremd door de mogelijke koopkrachtdaling en het capaciteitslimiet in Amsterdam.”

Het toerisme is in de eerste maanden van dit jaar nog niet hersteld van de crisis en bevindt zich nog onder het niveau van 2019.

Overtoerisme

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in juli 2021 besloten om een quotum in te stellen op het maximum aantal toeristen in de verordening ‘Toerisme in balans’. Het plafond ligt op 20 miljoen toeristen. Dat aantal wordt in 2024 vrijwel zeker overschreden. De bovengrens van de bandbreedte die is vastgesteld, wordt in het hoogste scenario al in de loop van 2023 bereikt. Volgens de eigen regels gaat de gemeente dan maatregelen nemen om de toeristenstroom in te dammen (o.a. verhogen van de toeristenbelasting).

Dat zal ongetwijfeld bijzonder gevoelig liggen bij bedrijven uit de toeristische-, en horecasector, die de afgelopen jaren zwaar hebben geleden onder de coronacrisis.

Spreiding van toerisme over de regio is ook een van de speerpunten van het beleid. Zie ook: Forse groei verwacht voor Metropoolregio in 2030

Particulier aanbod als flexibele schil?

Een opvallende constatering uit het onderzoek is dat de markt van particuliere aanbieders van accommodaties lijkt te werken als flexibele schil; “Het aanbod
woningen en kamers via onlineplatforms is tussen 2019 en begin 2022 sterk gedaald. In het gemiddelde scenario wordt aangenomen dat het actieve online aanbod van de
particuliere verhuur van woningen en kamers met maximaal 10% per jaar groeit in de
periode 2022 – 2024.

Meer informatie: https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/bezoekersprognose-2022-2024

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *