Amsterdamse gemeenteraad stelt quotum in op aantal toeristen

De Amsterdamse gemeenteraad denkt de overlast door toeristen te kunnen inperken door een plafond in te stellen van maximaal 20 miljoen toeristen per jaar. In 2019 werd dit aantal al overschreden (21 miljoen). Ook voor het dagbezoek wordt gezocht naar maatregelen om de aantallen te kunnen reguleren.

De bandbreedte wordt vastgesteld op 10 en 20 miljoen toeristenovernachtingen per jaar,waarbij respectievelijk 12 en 18 miljoen toeristenovernachtingen per jaar als signaalwaarden gelden. Zodra het toerisme aan de stad sterk krimpt, zoals afgelopen jaar het geval was, mag de marketingorganisatie worden ingezet om de stad weer populairder te maken. De bandbreedte kan eventueel verder naar beneden toe worden bijgesteld als de toeristische draagkracht in meerdere wijken consequent onder druk staat, terwijl de dan geldende bandbreedte niet wordt overschreden.

Ieder jaar wordt gekeken naar het aantal toeristische overnachtingen. Zodra de toevloed te groot wordt wil de stad maatregelen nemen om het toerisme te ontmoedigen. Een van die instrumenten is het verhogen van de toeristenbelasting. Voor hotels is die op dit moment € 3 + 7% van de prijs van de hotelovernachting. Ook het inperken van verhuur door particulieren behoort tot de beleidsinstrumenten.

Dat de gemeente veel vertrouwen heeft in het ‘beleidsinstrument toeristenbelasting’ blijkt wel uit de toelichting: “De toeristenbelasting wordt separaat benoemd, aangezien het aantal toeristenovernachtingen in theorie, onvoorziene omstandigheden daargelaten, volledig kan worden gereguleerd door middel van een aanpassing van de toeristenbelasting. Een hogere dan wel lagere toeristenbelasting zal (bij een juiste verhoging dan wel verlaging) immers leiden tot een respectievelijk hogere dan wel lagere overnachtingsprijs voor de consument en deze hogere dan wel lagere overnachtingsprijs zal op zijn beurt leiden tot een respectievelijk lagere dan wel hogere vraag naar overnachtingen.”

Ook dagbezoek wordt ingeperkt

De gemeente gaat ook elk jaar bekijken of het aantal dagbezoekers aan Amsterdam niet te ver oploopt. Daarbij wordt per wijk gekeken naar de ervaren overlast. Een van de maatregelen om bezoek aan Amsterdam te ontmoedigen is het verhogen van de vermakelijkhedenretributie (belasting voor dagattracties.) Dat tarief staat per 1 januari 2020 op € 1,50 per verkocht ticket, en geldt voor betaling en bedrijfsmatig amusement, ontspanning of vermaak in een vaartuig of autobus of gidsenrondleiding. (link: toeristenbelasting Amsterdam)

Meer informatie over de totstandkoming van de verordening: www.parool.nl

Meer informatie over de verordening: https://amsterdam.raadsinformatie.nl

Eén reactie

  1. De kip met de gouden eieren wordt de nek omgedraaid. Uiteindelijk zijn toeristen en dagjesmensen de dupe. Ze betalen meer, maar laten zich hierdoor echt niet weerhouden een bezoek aan Amsterdam te brengen. Ondertussen wordt de gemeentekas gespekt, wordt er door ondernemers goed verdiend en blijft de overlast bestaan. En we zien nog telkens nieuwe hotelaccomodaties verrijzen waarvoor diezelfde gemeente bouwvergunningen blijft afgeven.
    Welgemeende groeten van een (niet-Amsterdamse ambtenaar!).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *