Tekort aan voorzieningen langs recreatieve fietsroutes

Onvoldoende aanvullende voorzieningen langs de route zorgen voor ergernis onder recreatieve fietsers, zo blijkt uit onderzoek geïnitieerd door ANWB en mede verspreid door Fietsersbond, NTFU en Stichting Landelijk Fietsplatform. De organisaties presenteren een top 10 aan aanbevelingen voor gemeenten en gebiedsbeheerders.

Zorg niet alleen voor veilige en comfortabele paden, maar ook voor goede voorzieningen langs de route, is de gezamenlijke boodschap van de organisaties die zich inzetten voor het recreatief fietsgebruik. Zo houden we het niet alleen veilig, maar ook leuk. De oproep maakt onderdeel uit van een bredere Top 10 met aanbevelingen voor het recreatieve fietsen, die de organisaties onlangs presenteerden. 

Onvoldoende bankjes en openbare toiletten

De grootste ergernis als het gaat om ‘plekken om te pauzeren’ is het gebrek aan bankjes. Op een tweede plek komt onvoldoende aanbod van openbare toiletten. In Friesland wordt het ontbreken van wc’s zelfs als grootste belemmering gezien. In de zomer van 2020 schaarde het Fietsplatform zich al achter de toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting, voor voldoende openbare en opengestelde toiletten. Ook het aanbod watertappunten en oplaadpunten wordt door de fietser als verbeterpunt aangegeven. “Belangrijk is een goede spreiding van deze voorzieningen. En dus een goed overzicht. Dat ontbreekt nu veelal. Ook de kwaliteit van deze voorzieningen is belangrijk. Beheer en onderhoud moeten goed geregeld zijn, anders is de waarde beperkt of zelfs negatief ”, aldus Eric Nijland, directeur Fietsplatform.

Tien aanbevelingen voor het recreatieve fietsen

  1. Zorg ook in het landelijk gebied voor een kwalitatief goede fietsinfrastructuur; zorg dat fietsers veilig kunnen fietsen en neem knelpunten door menging met gemotoriseerd verkeer (bijv. gevaarlijke kruispunten en 60 km-wegen) weg. Verwijder onnodige paaltjes en pas richtlijnen toe bij noodzakelijke paaltjes; voorkom schuine bermen en rechte stoepranden, scheuren en kuilen in het wegdek.
  2. Zorg voor verbreding/upgrading van fietspaden waar mogelijk en wenselijk, conform de richtlijnen van het CROW en in balans met omgeving en natuur. Te beginnen met drukke hoofdroutes waar veel overlast ervaren wordt.
  3. Maak de gemengde binnenwegen buiten de bebouwde kom verkeersluw en fietsvriendelijk door een landelijk programma en aanpassing van wet- en regelgeving.
  4. Ontwikkel in natuurgebieden en het landelijk gebied samen met natuurorganisaties en waterschappen specifieke wandel- en fietsinfrastructuur verder en maak deze toegankelijk. Zorg dat recreatieve bestemmingen goed en aantrekkelijk bereikbaar zijn per fiets, waaronder goede stad-landverbindingen.
  5. Leg kwaliteit van fiets- en wandelroutes en de aantrekkelijkheid van de omgeving vast in de provinciale omgevingsverordening.
  6. Bescherm de fijnmazigheid van het recreatieve fiets- en wandelnetwerk en voorkom barrièrevorming door weg, water en spoor. Behoud en uitbreiding veerponten en geen sluiting overwegen zonder goed alternatief. Hef barrières op door op belangrijke punten en bij wegverbredingen van provinciale wegen tunnels of fietsviaducten aan te leggen.
  7. Spreid drukte door fietsers te helpen om goede alternatieven te vinden voor de drukste plekken/momenten, bijvoorbeeld door in samenspraak met de gebruikersgroepen te zorgen voor alternatieve routesuggesties.
  8. Verbeter zwakke schakels in de routestructuur van knooppunt- en LF-routes; zorg dat deze aan blijft sluiten op de wensen en behoeften van de fietser. Zorg daarbij dat de routestructuur ook blijft passen in het provincie-overstijgende, landsdekkende netwerk, met goede en uniforme bewegwijzering. Selecteer hiernaast routes die in het bijzonder geschikt zijn voor mountainbikers, gravelbikers en wielrenners en zorg daarbij dat deze meegenomen kunnen worden in een landelijk informatiesysteem.
  9. Zorg voor goede voorzieningen langs de route: bankjes, waterpunten, oplaadpunten, openbare toiletten. En voor informatie waar deze zijn te vinden.
  10. Zorg voor een integraal beleid, voorkom schotten tussen recreatief, sportief en utilitair fietsen, tussen beleidssectoren en gebieden.

Meer informatie: www.fietsplatform.nl

Een kleine impuls op dit gebied: De provincie Utrecht maakt het voor iedereen mogelijk om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van minimaal twee recreatiebankjes in het buitengebied, langs een wandelroute. Per bankje wordt een subsidie van 700 euro verstrekt. Het maximaal aantal bankjes dat gesubsidieerd wordt per aanvrager is tien.

Meer informatie: Provincie Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *