Restaurantbezoekers plannen beter, en kiezen vaker voor rustige plekken en het terras

Bijna twee derde (63%) van de Nederlanders geeft aan op dit moment op een andere manier gebruik te maken van de horeca dan twee jaar geleden, dus vóór de coronapandemie. In de leeftijdsgroep jonger dan 55 jaar wordt dit vaker aangegeven dan onder oudere mensen.  

Het andere gebruik van de horeca uit zich vooral in minder vaak gebruik maken van horeca (58%), minder geld uitgeven in de horeca (39%) en minder vaak gebruik maken van horeca in combinatie met andere uitjes (37%). Ook hier zijn verschillen in leeftijden: de leeftijdsgroep ouder dan 34 jaar maakt ten opzichte van de jongere leeftijdsgroep minder vaak gebruik van horeca dan voorheen, terwijl deze jongere leeftijdsgroep juist vaker aangeeft dat zij meer geld uitgeven in de horeca dan voorheen.

Spontaan naar een restaurant gaan is er minder bij. Bijna een derde van de Nederlanders (31%) geeft aan vaker vooraf te reserveren. Daarbij voelen zij zich prettiger als ze met minder mensen gaan: een kwart geeft aan nu vaker met een kleiner gezelschap te gaan.

Dit gedrag komt overeen met waarnemingen dat vooral horeca in stadscentra en op high traffic locaties het zwaar hebben. Wat eerst een aantrekkelijke locatie voor horeca was, bijvoorbeeld in een winkel- of uitgaansgebied, is tijdens de pandemie juist een lastige locatie gebleken. Dagjesmensen en toeristen blijven weg, uitgaan is nog steeds sterk aan regels onderhevig en er wordt veel minder gebruik gemaakt van het OV.

Minder drukte en buitenlucht

De behoeften in de horeca, denk hierbij aan soort menu, locatie, prijs, service, sfeer, zijn minder beïnvloed door de pandemie dan het gedrag. 43% van de Nederlanders geeft aan dat hun behoeften veranderd zijn ten opzichte van 63% die aangeeft dat zij op een andere manier gebruik maken van de horeca. Ook hier zijn er leeftijdsverschillen: de leeftijdsgroep jonger dan 55 jaar geeft vaker aan dat hun behoeften veranderd zijn dan de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar. Uit open antwoorden komt vooral naar voren dat mensen het meer ‘gedoe’ vinden, bijvoorbeeld met de QR-code of met het invullen van persoonsgegevens.  

Mensen waarvan de behoefte veranderd is, geven vooral aan dat ze vaker behoefte hebben aan horecagelegenheden waar het minder druk is (40%) en aan horecagelegenheden met zitplaatsen/terras in de buitenlucht (37%). Jongeren hebben hierbij het minst last van de drukte.

Men heeft het idee dat door de pandemie de prijzen zijn gestegen. Een vijfde van de Nederlanders heeft behoefte aan horecagelegenheden met lagere prijzen (19%).

Ook geeft een vijfde aan vaker behoefte te hebben aan de vertrouwde, bekende horecagelegenheden (20%). Horeca in wijken of kleine dorpen hebben vaak een eigen vaste clientèle. Doordat mensen hier regelmatig komen, is er minder onzekerheid. De onzekerheden die meer zijn gaan leven door de pandemie zijn bijvoorbeeld: moet ik reserveren? is er genoeg ruimte? is het niet te druk? wordt er wel hygiënisch gewerkt? Uit het onderzoek blijkt dat een substantiële groep bang is voor corona ondanks dat zij zijn gevaccineerd.

Wat als alle maatregelen opgeheven worden?

Bijna de helft van de mensen (48%) verwacht weer gebruik te gaan maken van de horeca zoals voor de pandemie zodra de beperkende maatregelen zijn opgeheven. 12% verwacht zelfs meer gebruik van de horeca te gaan maken. Daarentegen verwacht een kwart (26%) minder gebruik te gaan maken van de horeca dan voor de pandemie. Het lijkt dus alsof de pandemie een blijvend effect op de horeca houdt. Daarbij is weer onderscheid tussen leeftijdsgroepen te maken: de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar verwacht vaker dan jongere mensen dat ze weer gebruik gaan maken van de horeca zoals voorheen (61%). De leeftijdsgroep 35-54 jaar verwacht vaker dan andere leeftijdsgroepen dat ze minder gebruik gaan maken van de horeca (39%). Een ongeveer even groot deel van deze groep verwacht weer net zoveel gebruik te gaan maken als voorheen (37%). In de leeftijdsgroep jonger dan 34 jaar verwacht 41% weer gebruik te gaan maken van horeca zoals voorheen.

Horecaleefstijlen

HTC Advies ontwikkelt in samenwerking met MartketResponse horecaleefstijlen vanuit het wetenschappelijke BSR (Brand Strategy Research) model. Op basis van uitgebreid onderzoek worden specifieke gevalideerde horecaleefstijlen vastgesteld en kan straks per postcode de dominante horecaleefstijl worden vastgesteld. Elke horecaleefstijl heeft eigen verwachtingen van gastvrijheid. Zo heeft de blauwe leefstijl behoefte aan controle, luxe en goede service. De groene leefstijl heeft daarentegen behoefte  aan een vertrouwde omgeving. De gele leefstijl zoekt gezelligheid en wil graag dat het voor iedereen leuk is. De rode leefstijl wil graag verrast worden.

De impact van de pandemie op het gebruik van horeca verschilt per leefstijl. Rode en blauwe mensen hebben net iets vaker het idee dat hun behoeften zijn veranderd dan gele en groene mensen. Deze groep geeft vaker aan dat ze meer behoefte hebben aan een andere sfeer als ze van horeca gebruik maken dan voorheen. Rode mensen verwachten vaker dat ze méér gebruik gaan maken van de horeca als de maatregelen zijn opgeheven.

Tot slot

De coronapandemie heeft enorme impact op de horeca: een significant deel van de Nederlanders gaat anders gebruik maken van de horeca en heeft ook andere behoeften. De uitdaging is om hier effectief op in te spelen, ook als de coronamaatregelen niet meer gelden. Alleen zo kan de horeca zichzelf toekomstbestendig maken.     

Bron en meer informatie: HTC horeca-advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *