Provincies vragen aandacht voor behoud van Bruine Vloot

De chartervaart in Nederland, veelal gericht op varen met groepen, is zwaar geraakt door de coronacrisis. Vier provincies pleiten bij de Tweede Kamer voor betrokkenheid van de Rijksoverheid bij het behoud van dit varend erfgoed.

foto: Pretwerk @ Kampen

Tijdens het congres van de Gastvrije Randmeren, op 18 maart j.l., overhandigde gedeputeerde Van Hijum van de provincie Overijssel een rapport aan de Tweede Kamer waarin aanbevelingen worden gedaan voor een toekomstbestendige Bruine Vloot. Hij deed dit namens 4 ‘Zuiderzee’ provincies Flevoland, Friesland, Utrecht en Overijssel, die de historische schepen met hun opvarenden veelvuldig ontvangen.

Bruine Vloot is uniek voor Nederlands toeristisch imago

Het feit dat er in Nederland nog zoveel historische houten schepen in de vaart zijn, is best bijzonder. De bruine vloot zorgt op het water en in de havens voor een authentiek historisch decor. En een vaartocht op een oud zeilschip is voor veel mensen een unieke belevenis die nauw verbonden is met het historische verhaal van Nederland.

De chartervaart heeft tijdens de coronacrisis een lastige periode doorgemaakt. Dat gold voor vrijwel alle activiteiten die gericht zijn op een belevenis met een groep. Tijdens de coronacrisis is er wel een tijdelijke regeling in het leven geroepen om deze beroepsgroep door de crisis heen te slepen. In een recent interview met HISWA RECRON directeur Geert Dijks kregen we al signalen dat de problemen in deze deelsector van de watersport groot zijn: “De marges in deze sector zijn bescheiden en het onderhoud vergt, behalve geld, ook veel tijd van de eigenaren. We hebben vernomen dat er inmiddels al diverse Nederlandse historische schepen zijn verkocht en zijn vertrokken naar het buitenland. Dat is eeuwig zonde, want ze zijn onderdeel van het historische verhaal van Nederland.”

Nieuwe businessmodellen voor het varend erfgoed

In het rapport ‘De investeringsagenda van de zeilende beroepsvaart en hoe deze te financieren‘ wordt niet alleen gevraagd om meer geld voor behoud van de vloot. Er wordt ook gekeken naar het businessmodel van de schepen, die vaak zeer karig is. De komende jaren zullen er nieuwe investeringen nodig zijn in onderhoud, maar ook in verduurzaming (van o.a. dieselmotoren). Daarnaast speelt ook de problematiek van overname door een nieuwe generatie. (als die er al is.) Een van de conclusies is dat vele schepen op de nominatie staan om te worden verkocht.

Het rapport maakt ook onderscheid in diverse belangen: “Naast het belang van de schippers is er een maatschappelijk belang om deze schepen als (immaterieel) erfgoed voor Nederland te behouden. Individuele ondernemers zijn gericht op hún toekomst en denken derhalve niet vaak niet verder dan het volgende seizoen. Een divers gezelschap van een grotere groep, bestaande uit van regio tot regio verschillende stakeholders, is gericht op de vloot als geheel voor de lange termijn.”

Meer informatie: www.overijssel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *