Provincie Noord-Brabant mag het Brabants Natuur Netwerk niet verkleinen

Het nieuwe Landgoed Reuseldal in de gemeente Oisterwijk komt er voorlopig niet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft in een uitspraak van vandaag (3 augustus 2022) het bestemmingsplan voor het landgoed vernietigd. De RvS geeft hiermee een duidelijk signaal over de aanpassingsmogelijkheden van een Natuur Netwerk

Om het landgoed mogelijk te maken, had het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aangepast. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is daarmee het Natuur Netwerk verkleind. Dat is in strijd met een regel uit het zogenoemde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Natuur Netwerk Brabant

De gemeente Oisterwijk wil een landgoed met drie landhuizen mogelijk maken ten oosten van Moergestel in het oostelijk beekdal van de Reusel. Dit gebied ligt in het Natuur Netwerk Brabant. Dit is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, de vroegere Ecologische Hoofdstructuur. Omdat bouwen in zo’n gebied niet mag, heeft de provincie Noord-Brabant in de provinciale verordening de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aangepast. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor het bestemmingsplan ‘Nieuw Landgoed Reuseldal’ van de gemeente Oisterwijk. Diverse Brabantse milieu- en natuurorganisaties zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hen wordt het Natuur Netwerk Brabant hierdoor aangetast.

Onverbindend

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de aanpassing van de grens van het Natuur Netwerk Brabant in strijd met een regel uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Daarin is bepaald dat de grenzen van het Natuur Netwerk Nederland alleen mogen worden aangepast als de oppervlakte van het netwerk minimaal gelijk blijft. Met de provinciale aanpassing van het Natuur Netwerk Brabant is het netwerk echter met ruim een hectare verkleind. Het provinciale aanpassingsbesluit is dan ook onverbindend. Dat betekent dat het aanpassingsbesluit niet meer geldt en dus ook niet mag worden gebruikt als basis voor het bestemmingsplan van de gemeente Oisterwijk. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan vernietigd.

Bron en meer informatie: www.raadvanstate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *