Provincies zien kansen voor bezinningstoerisme in stiltegebieden

Het interprovinciaal overleg (IPO) heeft een nieuwe visie ontwikkeld voor stiltegebieden. De provincies zien daarin ook een rol weggelegd voor recreatiebedrijven. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle Nederlanders geregeld behoefte heeft aan bezinning. Er zijn al diverse organisaties in recreatie en toerisme die hier op inspelen.

Rol voor recreatie
De meest voor de hand liggende functie van stiltegebieden is als recreatiegebied voor de lokale bevolking en/of toeristen. Een deel van de recreanten zoekt rust en ruimte, anderen zoeken spanning, uitdaging en gezelligheid. De recreatiebranche in het buitengebied was traditioneel juist gericht op rust en ruimte, maar dat beeld is wel flink verschoven. Spectaculaire attracties en feestelijke uitspanningen zijn er nu te over.

Bezinning, rust en stilte
Toch liggen er nog volop kansen om ook stiltegebieden voor recreatie en toerisme interessant te maken. Een goed voorbeeld is de Limburgse aanpak van bezinningstoerisme. Zoals eerder aangegeven is er een groeiende behoefte aan bezinning, rust en stilte. Ook in Vlaanderen wordt dit onderkend. Bezinningstoerisme speelt hierop in.

Wie is de bezinningstoerist?
Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle Nederlanders geregeld behoefte heeft aan bezinning. Ongeveer tien procent geeft daadwerkelijk gevolg aan dit gevoel. De bezinningstoerist was eerst vooral vrouw en ouder, maar de groep is aan het verbreden en verjongen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de wandelaar. De meerderheid is nog 55+, maar ook deze groep verjongt. Deze zoekt vaak gezelligheid en gezondheid, een deel gaat het om de sportieve prestatie.

Combinaties met erfgoed, natuur en landschap
Veel stiltegebieden zijn geschikt voor vormen van bezinningstoerisme. Er zijn relaties met cultureel erfgoed, natuur, landschap. In deze combinaties liggen veel kansen. In Limburg is berekend dat de economische waarde van dit toerisme meer dan 15 miljoen euro per jaar bedraagt. Het opzetten van bezinningstoerisme vraagt een integrale aanpak, die naast beschermen en behouden ruimte maakt voor ontwikkelen. Bruggen moeten worden geslagen naar geschikte partners, die met een gebied aan de slag willen; In het bedrijfsleven, bij terreinbeheerders en bij lokale overheden.

Initiatief vanuit de markt
De rol van de overheid zien de partijen in de toeristisch-recreatieve sector vooral als positief regulerend, en soms als stimulerend. Het initiatief en het eigenaarschap moeten liggen bij de betrokken bedrijven, organisaties en gemeenschappen. Anders komt het niet van de grond. Recreatie en toerisme hoeven niet altijd om grootschalige activiteiten te gaan. Ook bij gebieden die geen grootschalige toeristische impuls verdragen, liggen kansen. Denk aan thema’s als bezinning, meditatie en retraite.

Het rapport noemt ook enkele concrete voorbeelden:

Camping De Zeven Linden ligt midden in een stiltegebied
Stiltecamping De Witte Brug in Stompetoren

Ook de KvK Limburg onderzocht al eens de kansen voor bezinningstoerisme (pdf)

Overigens beperken stiltegebieden zich niet alleen tot natuurgebieden. Ook in de stad en in andere gebieden wordt gezocht naar stilteplekken.

 

Meer informatie over deze IPO visie op de stiltegebieden: www.ipo.nl

2 reacties

  1. Hier in Wemeldinge kun je ook heerlijk genieten van de rust. Lekker op het terras in de tuin of aan het strandje aan de Oosterschelde. Volgens mij hoeft hier niets georganiseerd te worden om te kunnen genieten en relaxen. Welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *