Sterke groei hardlopers; vooral onder vrouwen

Er zijn inmiddels meer vrouwelijke als mannelijke recreatieve hardlopers. Ook het aantal deelnemers aan vrouwenlopen neemt nog steeds toe. Dat was voor de atletiekunie aanleiding om het W.J.H. Mulier instituut te vragen om een onderzoek uit te voeren naar de achtergronden van het grote succes van de loopsport bij vrouwen.

Aanleiding
De Atletiekunie ziet in de laatste tien jaar een duidelijke ledengroei van het aantal vrouwelijke hardlopers. Zondag 15 mei 2011 houdt de Stichting Zevenheuvelenloop voor de negende keer de Marikenloop, de eerste hardloopwedstrijd exclusief voor vrouwen sinds de Tweede Loopgolf. Voor deze Marikenloop staan 11.000 deelneemsters ingeschreven (voor de 5 of 10 kilometer); dit maximum is al weken geleden bereikt. Beide organisaties hebben de wens meer kennis te ontwikkelen over de loopsport in het algemeen en over de deelname van vrouwen daarbij in het bijzonder. Het W.J.H. Mulier Instituut heeft hier in opdracht van de Stichting Zevenheuvelenloop en de Atletiekunie onderzoek naar gedaan. In het onderzoeksrapport wordt voor het eerst cijfermatig onderbouwd hoe de ontwikkeling van deelname van vrouwen aan de loopsport is.

Bronnen
Bij het onderzoek is uitgegaan van het gebruik van bronmateriaal van de Stichting Zevenheuvelenloop, Atletiekunie, Le Champion, Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden en van data en rapporten waarover het W.J.H. Mulier Instituut beschikt. Wat betreft de deelnemersbestanden wordt uitgegaan van deelnemers met een Nederlandse nationaliteit, uitgezonderd het onderzoek van het W.J.H. Mulier Instituut uit 2009, waar ook Belgische deelnemers zijn betrokken bij het onderzoek. Met die verzamelde gegevens is inzicht verkregen in de ontwikkeling van de deelname van vrouwen aan de (hard)loopsport.

Resultaten
Cijfers over deelname aan de Zevenheuvelenloop geven aan dat van de deelnemers in 1984 slechts 4% vrouw was, in 2010 was dit opgelopen naar 27%. Binnen de bij de Atletiekunie ingeschreven recreanten steeg het aantal vrouwen, maar hun relatieve aandeel binnen de totale groep ligt al sinds 2006 rond de 53 procent. Ook binnen Start to Run steeg het aandeel van vrouwen, zij het miniem. Bij de onderzochte hardloopevenementen is de trend diffuus. Bij sommige grote evenementen zoals de Amsterdam Marathon nam het aantal vrouwelijke deelnemers toe en ook hun aandeel binnen het deelnemersveld steeg langzaam, maar bij andere grote hardloopevenementen is die ontwikkeling minder sterk aanwezig of ontbrak juist. De verkoop van schoenen wees weer wel in een opgaande lijn. Het aandeel van damesschoenen binnen het totaal aantal verkochte hardloopschoenen steeg in de periode 2004-2010 van 29 procent naar 38 procent.

Conclusie
Het onderzoek concludeert dat vrouwen steeds meer van zich laten horen bij het hardlopen, met name bij de recreanten. Daar zijn ze de mannen getalsmatig al voorbijgestreefd. Bij hardloopevenementen lopen vrouwen echter getalsmatig nog steeds achter bij hun mannelijke sportgenoten en de deelnamecijfers bij grote hardloopevenementen tonen aan dat die achterstand niet of nauwelijks wordt ingelopen. De sterke groei in het deelnemersveld van de Marikenloop en de toename van dergelijke evenementen geven aan dat dergelijke ‘Women Only’ hardloopevenementen een vaste plaats hebben gekregen binnen de hardloopwereld. Voor een gedetailleerde, cijfermatige onderbouwing wordt verwezen naar het onderzoeksrapport.
De Atletiekunie wil de opgedane kennis gebruiken om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen binnen de hardloopwereld. De Stichting Zevenheuvelenloop wil dat de Marikenloop – de grootste ladies run in Nederland – zich blijft aansluiten bij de eisen van de markt, mede om haar sterke marktpositie te behouden.

Meer informatie: www.atletiekunie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *