Bijzonder hoge drempel voor energiecompensatie sluit vrijwel alle recreatiebedrijven uit.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet de randvoorwaarden bekend van een compensatieregeling voor mkb bedrijven die zeer veel energie verbruiken. De randvoorwaarde dat een bedrijf 12,5% van de omzet aan de energierekening besteedt wordt door vrijwel geen (recreatie)bedrijf gehaald.

kachel in een vakantiehuis

De TEK-regeling

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is bedoeld voor energie-intensieve MKB bedrijven. Daarvoor zijn een aantal randvoorwaarden gesteld.

  1. Er wordt gekeken naar de Europese definitie van een MKB bedrijf. Die is vrij ruim; randvoorwaarden zijn o.a. maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen.
  2. Het mkb bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  3. Het mkb bedrijf verbruikt jaarlijks tenminste 5000m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit. Ook daar gaan de meeste bedrijven zeker overheen.
  4. Het betreft een energie-intensief mkb bedrijf waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.

Daarnaast is er een plafond vastgesteld van € 160.000 compensatie per bedrijf.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Recreatiesector valt vrijwel helemaal buiten de regeling

Er zijn diverse bedrijven in de recreatiesector waar de energierekening een substantieel deel uitmaakt van de kosten. Een vakantiepark moet bijvoorbeeld veel verwarmen: de bungalows, de centrale voorzieningen, de horeca, de binnenspeeltuin en niet te vergeten het (subtropisch) zwembad.

Brancheorganisatie HISWA RECRON komt tot de conclusie: “Zeker is dat de meeste bedrijven die te maken hebben met enorme kostenstijgingen voor hun energie, geen gebruik kunnen maken van de regeling als gevolg van deze bijzonder hoge drempel.”

Volgens Marcel Tap van de RECRON kwam de energierekening voor de meest energie-intensieve recreatiebedrijven, gerekend onder het oude prijsniveau, uit op zo’n 4% van de omzet. Tap: “Maar er zijn indirect nog zoveel andere kosten gekoppeld aan de hogere energieprijs. Daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Ook is het nog onbekend wanneer de ondernemers worden uitbetaald. Dat kan er voor zorgen dat sommige bedrijven de (dure) winter niet overleven.”

Het is op dit moment ook nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de grotere bedrijven die niet onder de MKB-definitie vallen. Mogen zij een berekening per vakantiepark maken of vallen zij, als concern, buiten de definitie van de regeling?

HISWA-RECRON doet een dringend beroep op het kabinet om het gesprek met ons en andere branches aan te gaan. Er moet een regeling komen die passend is voor het brede bedrijfsleven, waaronder de energie-intensieve watersport- en recreatiebedrijven.

Bron en meer informatie: www.hiswarecron.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *