Drie-generatievakanties in een kangoeroewoning

Steeds meer gezinnen en grootouders kiezen voor een ‘drie-generatievakantie’. Logisch ook, omdat ‘quality time’ steeds schaarser is, worden er bewust momenten voor ingepland. Tijdens een ‘familievakantie’ worden de banden tussen opa/oma, ouders en kleinkinderen eens goed aangehaald. ‘Samen zijn’ is belangrijk, maar de Nederlander hecht ook aan privacy. Als er daarbij ook nog sprake is van een zorgcomponent, ontstaat een bijzondere situatie: Waar te boeken? Een grote familierecreatiewoning voldoet vaak niet aan de wensen. Voor verblijfsrecreatieve ondernemers ligt hier een kans. Maar hoe pas je je aanbod hier op aan?

Recreatie en zorg
De drie-generatievakantie biedt voor iedere generatie voordeel: grootouders brengen tijd door met de kinderen en kleinkinderen, de ouders hebben ook gelegenheid om samen op pad te gaan, de kleinkinderen hebben immers een zeer vertrouwde ‘oppas’. De wens is steeds groter om tijd samen door te brengen, juist ook in deze economisch onstabiele tijd. Daarnaast is het zo dat ouderen, hoewel sprake van steeds vitaler en langere levensverwachtingen, toch ook vaak hulpbehoevend zijn. Vaak is sprake van mantelzorg, waarbij in een groot aantal gevallen de (groot-)ouders soms in huis wonen. Naast een druk dagelijks leven dus ook nog eens mantelzorger, met liefde, maar toch een grote belasting! Hoewel thuis alles hiervoor is ingericht, is dit bij het boeken van een vakantiewoning vaak een probleem. Twee duidelijke trends in de recreatie, lastig om op in te spelen, of…

Praktijkvoorbeeld in Brabant
Een goed product, optimaal ontwikkeld voor de specifieke doelgroep, is natuurlijk een eerste vereiste bij een switch van doelgroep of de herontwikkeling van een camping of recreatiepark. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk te zorgen voor ‘voldoende capaciteit’. Immers, als ondernemer wil je je vernieuwde bedrijf optimaal lanceren, met voldoende budget voor marketing en geen ‘nee’ hoeven te verkopen als blijkt dat je succesvol bent. Dit was precies de vraag die we onlangs van een ondernemer in het zuiden van Nederland kregen. Gelegen in een sterk toeristisch gebied, op zoek naar een aanvullend product, afwijkend van het aanbod van bestaande bedrijven. Ondanks het beperkte oppervlak toch een voldoende omvang voor een gezonde bedrijfsvoering, inspelend op meerdere (groeiende) doelgroepen. En ook een uitgebreid voorzieningenaanbod…. Het leek een bijzondere uitdaging….

schets kangoeroewoning
schets kangoeroewoning

 

Adviseur Daniëlle van den Heuvel van ZKA licht toe: “Samen met de betreffende ondernemer hebben we een scherp profiel opgesteld van de doelgroep en het product; Drie-generatievakanties met zorg, maar ook geschikt voor ‘normale’ familievakanties. Dat vroeg om een flexibel product. De gemeente had ook nog een paar randvoorwaarden; zij vroegen om een ruime opzet en landschappelijke aansluiting bij de omgeving (niet afgesloten, open karakter).

Samen met een architect werd een flexibel cluster van woningen ontworpen. Door de concentratie blijft er veel ruimte voor kwaliteit, terwijl er toch voldoende eenheden gerealiseerd kunnen worden. De eenheden zijn geschikt voor boekingen van 2 tot 12 personen. Er is hier geen sprake van één grote recreatiewoning, maar een cluster van kleinere, onderling verbonden eenheden via deuren en overkappingen. Eigenlijk de recreatievariant van een ‘kangoeroewoning’, maar dan gericht op vakantie….”. Een groot deel van de eenheden is aangepast voor minder validen en natuurlijk zijn ze allemaal duurzaam. (oplaadpunten voor elektrische auto’s/fietsen, aardwarmte, zonnepanelen…). Ook het concept voor de centrale voorzieningen houdt rekening met 3-generaties en duurzaamheid. Een nadere doelgroepenanalyse moet in de komende periode leiden tot een nog scherpere invulling van het product. Nu volgt de bestemmingsplanwijziging, bouwen en starten met de verhuur in voorjaar van 2014. Met een enthousiaste ondernemer en gemeente moet dat lukken!

Plan van aanpak
Daniëlle: “Bij het uitwerken van (verblijfs-)recreatieve concepten kijken we goed naar de doelgroep. We proberen die zo gedetailleerd mogelijk in beeld te brengen, vaak ook op basis van de RIC-methodiek van de Recron. Met die methode, wij zijn één van de weinige bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn, breng je snel op basis van je bestaande gasten de mogelijkheden in beeld. Een scherpe uitlijning van de doelgroep is een gezonde basis voor de ontwikkeling van vernieuwende concepten. De samenwerking met de collega’s van Seinpost, Adviesbureau voor de leefomgeving, helpt ook: zij zijn erg goed thuis in de ‘sociale hoek’ en kijken daardoor toch ook weer anders tegen zaken aan. Ons stappenplan:

  • Eerst kijken naar de doelgroep en de potentiële markt,
  • Dan pas starten met uitwerken van ontwerpen.
  • En vooral… de dingen anders doen dan de andere recreatieondernemers: mooie concepten op basis van innovatieve ideeën als fundament voor een gezonde bedrijfsvoering.”

Interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Daniëlle van den Heuvel d.vandenheuvel@zka.nl / 06 15 32 20 11

meer informatie: www.zka.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *