Zwaar tegenvallende bezoekcijfers voor De Floriade

De gemeente Almere heeft een tussenbalans gepresenteerd van De Floriade Expo. Daaruit blijkt dat er niet meer wordt gerekend op 2 miljoen bezoekers, maar op 1,2 miljoen. De lage bezoekcijfers bezorgen de gemeente een nieuwe financiële strop.

Toegevoegd op 27-06-2022: College van Almere biedt ontslag aan

De tegenvallende resultaten blijven ook in politiek Almere niet zonder gevolgen. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 juni heeft het College van Almere haar ontslag aangeboden. In een verklaring, gericht aan de aanwezige raadsleden wordt vermeld: “We willen verder gaan dan het uiten van onze teleurstelling. Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We bieden daarom vanavond ons ontslag aan.”

Tijdens de realisatiefase kreeg de gemeente Almere ook al meermaals een forse financiële tegenvaller te verwerken door het fors uitlopen van de budgetten. Zie ook: Een kritische analyse in aanloop naar de Floriade (door Hans van Driem).

De tegenvallende bezoekcijfers worden ingeschat op extra kostenpost van totaal 33,8 miljoen euro voor de Floriade BV en de gemeente Almere. Er wordt in het persbericht van de gemeente Almere niet gesproken over de schade die de deelnemers en horeca-exploitanten ondervinden naar aanleiding van deze tegenvaller.

Corona krijgt de schuld

De gemeente haalt een onderzoek van Motivaction aan waaruit blijkt dat er door de corona-perikelen een verandering in het recreatiegedrag heeft plaatsgevonden. Floriade BV liet dit onderzoek uitvoeren om erachter te komen waarom de bezoekersaantallen zo sterk achterblijven. De conclusie: “Dagattractiebezoekers die geïnteresseerd zijn in bloemen en planten geven aan dat deze interesse de afgelopen jaren gelijk is gebleven of is toegenomen. Nederlanders blijken daarnaast minder vaak dagattracties te bezoeken dan voor corona. Nu er weer meer kan, kiezen mensen eerder voor een bezoek aan vrienden of familie. Of ze kiezen voor een attractie die ze al kennen en die ze eindelijk weer kunnen bezoeken. Pas daarna overwegen mensen een nieuwe dagattractie zoals de Floriade. Ook wordt uit het onderzoek van Motivaction duidelijk dat de huidige toegangsprijs door sommige doelgroepen als hoog wordt ervaren, vooral onder druk van de huidige hoge inflatie en energiekosten.”

Extra maatregelen Floriade

Om meer bezoekers te trekken neemt de Floriade BV maatregelen. Het gaat onder andere om extra inzet van marketingcampagnes voor zowel het brede publiek, als gericht op specifieke doelgroepen en een aantrekkelijker prijsniveau. Daarnaast gaat de Floriade BV het ticketingproces verbeteren, kunnen bezoekers met gratis highlight tours het Floriade-park ontdekken en wordt de beleving bij de entreegebieden verhoogd. De Floriade duurt nog tot en met 9 oktober. Floriade BV en de gemeente doen er samen alles aan om zo veel mogelijks bezoekers naar de Floriade te trekken.

Financiële consequenties 

Financieel betekenen de lagere bezoekersaantallen 24,3 miljoen euro minder omzet uit de kaartverkoop en horeca. Met extra kosten zoals COVID-aanpassingen en de lagere omzet uit parkeren, betekent dit een tegenvaller van 33,8 miljoen euro. Dit verwerkt de gemeente Almere in haar jaarrekening van 2021. De gemeente is met het Rijk en de provincie Flevoland, de andere founders van de Expo, in gesprek over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financiële consequenties.

Bron en meer informatie: www.floriade.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *