Vitale Vakantieparken Veluwe bundelt kennis over transformatie van recreatiebedrijven

Het programma Vitale Vakantieparken werkt op de Veluwe al een aantal jaren aan transformatie van vakantieparken die geen toekomstperspectief meer hebben. In een nieuw kennisdocument worden negen voorbeelden uit de Veluwse praktijk beschreven waarin gemeenten samen met eigenaren, ondernemers en bewoners de problematiek aanpakten.

Prof. dr. Erwin van der Krabben, hoogleraar planologie ligt in het document toe: “We zien helaas veel voorbeelden waar transformatie van het park onvermijdelijk lijkt. Bij transformatie kan gedacht worden aan de introductie van een nieuw vakantie- en recreatieconcept of transformatie naar andere functies, zoals woningbouw of sanering van het park en ‘teruggave’ van het gebied aan de natuur. Deze publicatie gaat in op een aantal voorbeelden van succesvolle transformaties. Die initiatieven laten zien dat er veel mogelijk is.”

Van der Krabben bespreekt ook de oorsprong van de problematiek. Bijvoorbeeld: “Veel parken stammen uit de periode 1950-1970 en zijn vaak kleinschalig van opzet. Soms zo
klein dat het in deze tijd moeilijk is om er een toekomstbestendig bedrijfsmodel voor te maken met behoud van de recreatieve functie. Of zo versnipperd in eigendom én matig georganiseerd dat een bedrijfsmatige exploitatie ingewikkeld is. Er wordt dan ‘gekozen’ voor andere verdienmodellen, andere vormen van gebruik die soms problemen veroorzaken voor overheden en omwonenden.”

Naast de leerzame cases worden er ook vijf lessen gedestilleerd uit de ervaringen:

  1. Verbinden van schaalniveaus
  2. Zorgvuldig proces, contractvorming met het bestemmingsplan als sluitstuk
  3. Tijdelijkheid als middel voor gebiedsontwikkeling
  4. Verbind de kosten met de opbrengsten
  5. Integraal perspectief en ritmes afstemmen

Op donderdag 24 november wordt het boek tijdens het Kennisevent ‘Ruimte en vakantieparken’ officieel gepresenteerd.

Bron en meer informatie: www.vitalevakantieparken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *