Veiligheid speelvoorzieningen in Nederland goed geregeld

De De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateert in haar jaaroverzicht over 2022 dat 99% van de onderzochte speeltuinen in orde was. Inspecteurs troffen 7 toestellen aan die mogelijk tot onveilige situaties kunnen leiden. Speelplan, die organisaties helpt bij het veilig houden van speeltuinen, noemt de drie meest voorkomende risico’s.

Speeltuin De Hoef in Utrecht Leidsche Rijn (door Speelplan)

De NVWA heeft afgelopen jaar 700 speeltoestellen in speeltuinen onderzocht hoe veilig ze zijn. Dit waren toestellen in openbare speeltuinen, speeltuinverenigingen, scholen en kinderboerderijen. Bijna alle gecontroleerde toestellen (99%) waren veilig.

Speeltoestellen in de (semi-) openbare ruimte moeten voldoen aan veiligheidseisen uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Beheerders van speeltoestellen moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen om ervoor te zorgen dat het toestel geen gevaar oplevert. Zo moeten speeltoestellen zijn gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie (AKI), moeten de toestellen goed onderhouden worden en moeten beheerders een logboek bijhouden waarin ze dit vastleggen. De NVWA controleert of beheerders zich aan de wettelijke eisen houden.

700 toestellen

De NVWA heeft in het laatste kwartaal van afgelopen jaar 170 speeltuinen bezocht en bijna 700 toestellen gecontroleerd. Dit waren openbare speeltuinen (72), speeltuinverenigingen (31), scholen (49) en kinderboerderijen (18). Een van de doelen was een beeld te krijgen van de markt. De staat van de meeste speeltoestellen was goed: 99% van de gecontroleerde toestellen was veilig. Wel werden bij 42 toestellen gebreken geconstateerd zoals slijtage van touwen en planken die aan vervanging toe waren. Deze gebreken leverden geen gevaarlijke situaties op.

Inspecteurs hebben 7 toestellen aangetroffen die mogelijk wel tot onveilige situaties kunnen leiden, zoals toestellen die te dicht bij bomen of paaltjes waren geplaatst. Alle geconstateerde gebreken en mogelijk onveilige situaties zijn gemeld bij de beheerders van de speeltuinen. Er zijn geen boetes uitgedeeld omdat het een marktverkenning betreft.

Administratie

Bij bijna 80 locaties hebben inspecteurs ook de administratie bekeken. Slechts 60% van de gecontroleerde locaties had een actuele administratie. Vooral scholen scoren laag op het naleven van de administratieve eisen. Kinderboerderijen scoren het best als het gaat om de verplichte administratie. De NVWA heeft beheerders gewezen op de eisen waar ze aan moeten voldoen. De inspectieresultaten worden gebruikt om te bepalen waar de inspecties zich in 2023 op gaan richten.

Bron en meer informatie: https://www.nvwa.nl/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/speeltoestellen/inspectieresultaten-speeltuinen-2022

Risicofactoren

De uitkomsten van de inspectie zijn goed nieuws voor alle betrokkenen bij speeltoestellen. Blijkbaar wordt de veiligheid van speelvoorzieningen in Nederland zeer serieus genomen. Veel overheden en (recreatie)bedrijven laten zich hierin begeleiden door een inspectiebureau. Wij vroegen de inspecteurs van Speelplan, die jaarlijks 125.000 speeltoestellen controleren, waar het vaakst risico’s optreden. Hun lijst:

  1. Beschadigingen en slijtage aan de speeltoestellen; vaak door intensief gebruik. Dat is goed; daar zijn ze immers voor bedoeld.
  2. Slijtage aan de ondergronden; zeker bij gebruik van losse materialen.
  3. Obstakels in de valruimte; omdat niet iedereen de vereiste valruimtes kent.

Daarnaast blijkt uit inspectie van tientallen indoorspeeltuinen dat men zich terdege bewust is van haar taken. De logboeken worden dan ook consequent bijgehouden.

Meer informatie: www.speelplan.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *