Ondernemers: kabinet faalt in verminderen regeldruk

Ondernemers balen van de regeldruk in Nederland. De helft vindt de regels doorgeslagen bureaucratie of beknellend. Het kabinet slaagt bovendien niet in zijn doelstelling de regeldruk te verminderen, vindt meer dan driekwart. Toch houden de meeste ondernemers zich aan de regels, al lapt 15 procent die aan zijn laars. Dat blijkt uit onderzoek van BC.nl onder 762 ondernemers.

  • * Ondernemer baalt van regelgeving
  • * Financieringsregels banken ramp voor ondernemers
  • * 15 procent ondernemers lapt regels aan zijn laars

papierwerkOndernemer baalt van regelgeving
Ruim de helft van de ondernemers ervaart de regelgeving als doorgeslagen bureaucratie (30,1 procent) of beknellend (20,5 procent). Nog eens 42,9 procent vindt de regels best oké, maar vraagt de overheid of het iets minder mag. Slechts één op de twintig ondernemers (5,3 procent) vindt de regelgeving goed.

Kabinet haalt doelstelling verminderen regeldruk niet
Het kabinet slaagt niet in zijn doelstelling de regeldruk voor ondernemers te verminderen, zegt meer dan driekwart van de ondernemers. Voor elke vermindering van regels komen er ook weer nieuwe regels bij, stelt een ruime meerderheid van 57,3 procent. Nog eens 20,6 procent vindt dat de administratieve lasten met dit kabinet alleen maar toenemen. 13,9 procent vindt dat het kabinet de regeldruk wel wat vermindert, maar merkt daar zelf weinig van. Slechts een zeer klein deel van 0,4 procent van de ondernemers is nu minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp.

Financieringsregels banken ramp voor ondernemers
De vraag naar de kwaliteit van de regelgeving werd ook uitgesplitst naar verschillende overheden, instanties en partijen die voor ondernemers belangrijk zijn. De banken scoren hier het slechtst met hun regels omtrent de financiering van MKB-bedrijven. “Deze regelgeving is een ramp en hindert mijn onderneming”, zegt meer dan de helft van de ondernemers (50,9 procent).

Onbekend met regels Europa en provincie
De regels van de Europese Unie en de provincies zijn bij ondernemers weinig bekend. “Ik ken ze niet, het is te onoverzichtelijk”, zegt 41,3 procent van de ondernemers over de provinciale regels. Bij de Europese regels is dat zelfs 45,4 procent.

Goed bekend met regels over personeel en belastingen
Ondernemers zijn doorgaans wel goed op de hoogte van de regels rondom het aanstellen en ontslaan van personeel, de regels van de Belastingdienst, de arboregels en de regels van de landelijke overheid.

Helft kent inhoud Wet Werk en Zekerheid niet
De meeste ondernemers (83,6 procent) weten dat onlangs de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is aangenomen, waarin onder meer het nieuwe ontslagrecht is vastgelegd. Wat de wet precies behelst is echter minder bekend. 37,8 procent van de ondernemers heeft wel van de wet gehoord, maar weet niet wat er in staat. Een kleiner deel (13,3 procent) is ook niet op de hoogte van het bestaan van de wet. De ondernemers die de wet wel kennen, zijn er meestal niet erg positief over. Meer dan een derde van hen vindt de nieuwe regels ondoorzichtig en verwarrend en denkt dat ze veel arbeidsconflicten zullen opleveren.

15 procent ondernemers lapt regels aan zijn laars
Ondernemers vinden de regels vervelend, maar ze houden zich er meestal wel aan. 27,7 procent houdt zich zelfs altijd aan de regels. 39,2 procent geeft aan de regels één keer of minder per jaar te overtreden. Een kleinere groep overtreedt de regels vaker. 11,5 procent geeft aan de regels 2 tot 12 keer per jaar te overtreden en 3,5 procent doet dit zelfs meer dan 12 keer per jaar.

Bron: persbericht Business Compleet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *