Groei van natte horeca bij recreatiebedrijven

De Nederlandse drankensector heeft voor het eerst sinds 2007 weer tekenen van herstel laten zien. In 2013 bedroeg de stijging van het totale aanbod 0,8%, een toename van 145 bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Warmond. Opvallend is de stijging van het aanbod bij strandpaviljoens, zalen- en partycentra en natte horeca bij recreatiebedrijven. Daar nam het aantal toe met 79 bedrijven; een stijging van 2,9%.

natte horeca
Biertje bij Marveld Recreatie

Langetermijn ontwikkeling
Nederland telde in 2013 ruim 17.200 bedrijven in de ‘natte’ horeca bestaande uit café-barbedrijven, zalen- en partycentra, coffeecorners, strandpaviljoens, horeca bij sport- en recreatiebedrijven, discotheken en kiosken. De sector telde in 2007 nog 18.200 bedrijven en was sindsdien aan het krimpen. Het onderzoek, gebaseerd op cijfers van het bedrijfschap Horeca en Catering, brengt de ontwikkeling binnen Nederland en de G21 (steden met meer dan 100.000 inwoners) in beeld.

Koffie zorgt voor grootste stijging
De groei in de drankensector in 2013 bedroeg 0,8%. De populariteit van koffiespeciaalzaken zorgt voor de voornaamste sectorgroei. Het laatste jaar bedroeg de groei van het aantal coffeecorners 3,5%. Ten opzichte van vijf jaar geleden nam het aantal zelfs met 4,8% toe.

De toename van het aantal café-barbedrijven bedroeg in 2013 circa 0,5%. Dit is een opvallende trendbreuk met de continue afname van cafés sinds 2000. Dit lijkt een gevolg van de toegenomen bezoekparticipatie vanaf 2012.

Het discothekenaanbod is in 2013 gelijk gebleven met 226 bedrijven. De discomarkt lijkt na jaren van forse afname te stabiliseren. De groei zit hier in de stedelijke gebieden met een toename in de G21 van 5,6% en binnen de G4 van ruim 13%. Buiten de steden is nog altijd sprake van een afname van discotheken.

Ontwikkelingen bij recreatiebedrijven
De natte horeca bij recreatiebedrijven kent een opvallende stijging. 5 jaar geleden werden er nog 1248 bedrijven geteld. Dat aantal nam in de jaren daarna langzaam af (2011; 1224 bedrijven, 2012; 1225 bedrijven.) In 2013 trekt het aantal locaties voor drankverstrekking weer sterk toe; naar 1259. (+ 2,7% t.o.v. 2012)

G21
De drankensector in de 21 grootste steden is in 2013 met 1,2% toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De toename bevond zich bij de cafés, coffeecorners en zalen- partycentra.

Het merendeel van de grote steden registreerde een toename van cafés ten opzichte van vorig jaar. Leiden kende de grootste groei met 8,2%, een toename van zeven cafés. De steden Eindhoven (5,1%) en Apeldoorn (4,4%) zagen het aanbod eveneens fors toenemen. Vijf steden zagen de caféstand dalen ten opzichte van 2012. Amersfoort kende een afname van 5,4%, Zwolle 3,2%, Arnhem 2,5%, Dordrecht 1,9% en ’s-Hertogenbosch 1,0%.

De markt van coffeecorners is duidelijk in beweging. In een aantal steden was sprake van een sterke groei. In Tilburg, Almere, Enschede, Leiden en Dordrecht nam het aanbod met meer dan 5% toe. Andere steden kenden juist een sterke afname. Den Bosch, Amersfoort, Apeldoorn en Eindhoven hebben in 2013 het aantal met meer dan 10% zien afnemen. Na jaren van groei lijkt de markt daar verzadigd.

G4
Binnen de G4 nam de drankensector in 2013 met 50 bedrijven toe, een groei van 1,6% in vergelijking met 2012. Alle steden zagen het aanbod toenemen.
De stijging in Amsterdam was het sterkst met ruim 2,4%, een toename van 32 bedrijven in voornamelijk cafés en coffeecorners.
Rotterdam kent de afgelopen jaren een stabiele caféstand. De beperkte groei van 0,3% vloeit hier voort uit een toename van coffeecorners en discotheken.
In Den Haag zorgde de toename van het aantal cafés en coffeecorners voor een groei van 1,5%. Over de afgelopen vijf jaar zag Den Haag het totale aanbod zelfs met 3,4% toenemen.
Utrecht ontwikkelde zich binnen de G4 over de afgelopen vijf jaar het meest positief met ruim 5,3% groei door een sterke toename van coffeecorners.

Duurzaam herstel onduidelijk
Het is de vraag of dit herstel in de drankensector stand houdt. Uit de analyse blijkt dat over de afgelopen vijf jaar (2009-2013) nog altijd sprake is van een afname in Nederland van 2,4% en in de G21 van 1,2%. De sector heeft het al jaren zwaar als gevolg van afgenomen bestedingen en bezoekparticipatie. De recessie, invoering van het rookverbod, verhoging van de btw en toenemende concurrentie hebben de sector geen goed gedaan. De in 2014 ingevoerde alcoholwetgeving zorgt daarbij opnieuw voor verwachte omzetdaling.

Bron, en meer informatie: www.spronsen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *