Gemeente Amsterdam start marktconsultatie Erotisch Centrum

De Gemeente Amsterdam wil het ‘Red Light District’ een andere plek geven. Het nieuwe Erotisch Centrum moet de positie van sekswerkers verbeteren, ondermijning tegengaan en de overlast, veroorzaakt door drukte op de Wallen verminderen. Naast werkplekken moet het centrum ook plaats bieden aan horeca en erotisch entertainment.

Er is nu een marktconsultatie gestart die is bedoeld om van diverse partijen reacties te horen op deze voorlopige locaties, het voorlopige programma van eisen en welke criteria van belang zijn voor de ontwikkeling van het Erotisch Centrum. Partijen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling en exploitatie van een Erotisch Centrum. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars, exploitanten van sekswerkplekken en erotisch entertainment, (belangenbehartigers van) sekswerkers, beleggers, financiers, architecten, adviseurs en hoteliers.

De marktconsultatie loopt tot juli 2021 en bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. De deelnemers worden gevraagd om de online vragenlijst op www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226533 in te vullen en uiterlijk 21 mei 2021 via TenderNed in te sturen. Om deel te kunnen nemen aan de marktconsultatie is een Tenderned account een voorwaarde. Een uitgebreide instructie met betrekking tot het gebruik van TenderNed treft u aan op www.tenderned.nl.   
Op www.tenderned.nl wordt het verslag hiervan en de belangrijkste conclusies gepubliceerd.

Locaties

Er is eerder onderzoek gedaan naar potentieel geschikte locaties/gebieden. Daar zijn acht voorlopige locaties gekomen: Amstel III, Arenapoort, Sloterdijk 2 Noord, Sloterdijk 2 Zuid, Zuid/Rai, Hamerkwartier, Waterlocatie, Eenhoorngebied. Op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad is uitdrukkelijk gevraagd ook te kijken naar nieuwbouwgebieden. Door deze aangenomen motie is een negende gebied, Haven-Stad, op de shortlist geplaatst.

Het vervolg

Nadat de gemeenteraad  in het najaar de resultaten van de marktconsultatie heeft besproken, blijven er naar verwachting een beperkt aantal gebieden over die geschikt zijn voor de ontwikkeling van een Erotisch Centrum.
Onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, wordt met de bewoners en ondernemers in deze gebieden een participatietraject opgestart.

Meer informatie: www.amsterdam.nl/erotischcentrum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *