Veelgeprezen DomUnder in financiële problemen

De attractie DomUnder in de Utrechtse binnenstad won de afgelopen periode diverse prijzen voor de innovatieve presentatie van de geschiedenis onder de grond. De (bouw)kosten zijn echter dermate hoog opgelopen, dat deze met de huidige exploitatie niet kunnen worden terugverdiend . In mei 2016 bleek dat DomUnder een tekort op de investeringsbehoefte van 1,6 miljoen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en provincie om een ondergang te voorkomen en een gezonde exploitatie in de toekomst te garanderen.

Storytelling in DOMunder
Storytelling in DOMunder

De attractie in de Utrechtse binnenstad heeft niet te klagen over publieke en mediabelangstelling. DomUnder heeft wel een beperkte capaciteit waardoor er kaarten per tijdsslot worden verkocht. Een entreeprijs voor volwassene voor een standaard-ontdekkingstocht van 75 minuten komt uit op € 11,00. De balans en winst- en verliesrekening ziet er bescheiden uit (meest recente cijfers uit 2014.)  mede door de inzet van veel vrijwilligers.

Ons verslag bij de opening van DomUnder in juni 2014 vertelt meer over het concept.

Kosten lipen op
In mei van dit jaar bleek dat de kosten van de bouw van DomUnder 1,6 miljoen hoger liggen dan gepland. Ondanks de goed lopende verkoop van tickets, is de attractie niet in staat om deze extra last op zich te nemen.  De locale internetkrant DUIC.nl dook daar dieper in en kwam er achter dat de tekorten vooral zijn ontstaan door hogere bouwkosten (onvoorziene omstandigheden) en een jaar uitstel van de geplande opening. Meer informatie: www.duic.nl/cultuur/museum-domunder-tekort-16-miljoen-euro/

Nieuwe afspraken
Omdat de betrokken partijen/financiers de attractie niet zomaar willen opgeven zijn er inmiddels nieuwe afspraken gemaakt. Samen met de provincie, Restauratiefonds (NRF), gemeente en crediteuren is er een oplossing gevonden waarbij alle partijen samen bijdragen aan de voortzetting van DomUnder. Het college van de gemeente Utrecht heeft hiervoor de gemeenteraad een voorstel aangeboden. De gemeente draagt in dit voorstel de komende tien jaar bij aan de exploitatie, staat garant voor de helft van de nieuwe NRF lening, en neemt deel aan een crediteurenakkoord.

Voorwaarde voor een akkoord was dat Stichting Domplein nu aan alle gestelde voorwaarden voldeed, waaronder kostenvermindering en de installatie van een nieuw bestuur. Hiermee komt een einde aan een onzekere periode en kan DOMunder behouden blijven voor de stad.

De stichting brengt haar financiële situatie en exploitatie op orde door een crediteurenakkoord waarmee de schuldenlast verminderd, een aanvullende NRF lening van €460.000, inclusief gemeentelijke garantstelling voor 50% , financiële bijdrage van fondsen en obligatieleningen van ‘steunberen’. Daarnaast is er een nieuwe, realistische exploitatieraming gemaakt, komt er een nieuw bestuur en een exploitatiebijdrage van €50.000 per jaar gedurende 10 jaar.

De inzet van de gemeente Utrecht bij het crediteurenakkoord was het creëren van een totaaloplossing, waarbij naast de gemeente alle betrokken partijen een bijdrage leveren met als doel deze waardevolle plek te behouden waar de geschiedenis van Utrecht tot leven komt.

Meer informatie:
gemeente Utrecht
www.domunder.nl/domunder

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *