Culturele podia kraken onder de crisis – openluchttheaters houden schade beperkt

De Nederlandse professionele podia trokken 5,3 miljoen bezoekers in 2020, ruim 14 miljoen minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanuit de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters klinkt een heel ander geluid; zij telden afgelopen zomer een recordaantal voorstellingen.

Optreden Stef Bos in Openluchttheater De Kersouwe – met anderhalve meter maatregel

Het CBS maakte een algemene analyse van de professionele podia in 2020, waarin zij constateren: “Er waren half zo veel voorstellingen en concerten en de publieksgebonden inkomsten daalden met 69 procent. De daling van de kosten was onvoldoende om de afname van inkomsten te compenseren. Overheidssteun maakte dat de meeste podia hun balans toch positief konden afsluiten.”

Poppodia het zwaarst getroffen

In 2019 programmeerden de podia samen nog 54 duizend podiumkunstactiviteiten die bij elkaar 19,4 miljoen bezoeken trokken, een jaar later was dit gedaald naar 25,6 duizend activiteiten en 5,3 miljoen bezoeken. De daling in bezoekersaantallen was het sterkst merkbaar in de popmuziek. In 2019 trokken de popconcerten 7,5 miljoen bezoeken, het jaar daarop werden er 1,8 miljoen geteld.

Professionele podia hebben wel naar alternatieve manieren gezocht om podiumkunstaanbod te presenteren; bijna de helft van alle podia heeft activiteiten aangeboden via streaming. Hoeveel publiek deze activiteiten hebben getrokken is niet bekend.

Daling kosten en inkomsten

Hoewel de professionele podia in 2020 te maken kregen met lagere kosten als gevolg van de gedeeltelijke sluiting of het gedeeltelijk afblazen van optredens, kon dit de terugval aan inkomsten niet helemaal compenseren. De totale lasten liepen met bijna een derde terug. Deze daling was vooral zichtbaar in de directe programmakosten; in 2020 werd in totaal 205 miljoen euro minder aan de inkoop van voorstellingen en concerten besteed dan in 2019.

De totale opbrengsten namen af tot 663 miljoen euro, een daling van 27 procent. Vooral de publieksgebonden inkomsten lieten een sterke daling zien (69 procent). Ook halveerden de inkomsten afkomstig uit het bedrijfsleven; met name ten gevolge van de beperkingen voor de zakelijke verhuur van ruimten.

Meer informatie: www.cbs.nl

Openluchttheaters als witte raaf

Een nichemarkt binnen de theatersector wist de schade nog redelijk beperkt te houden. De Koepelorganisatie Openluchttheaters.nl meldt: “De gezamenlijke openluchttheaters brachten in de zomer van 2021 ruim 1000 voorstellingen, ruim 200 meer dan in topjaar 2019. Echter de gemiddelde bezettingsgraad was met 261 bezoekers per voorstelling nog niet de helft van het aantal bezoekers voordat corona uitbrak.”

Gedurende het hele seizoen waren de programmeurs in onzekerheid hoeveel bezoekers op welk moment toegestaan zouden worden. Bij aanvang van het seizoen waren door coronabeperkingen maar 30 bezoekers toegelaten. Dit aantal nam slechts langzaam toe en pas eind september, toen het reguliere seizoen nagenoeg afgelopen was, werd het normale aantal bezoekers in een voorstelling toegelaten, mits zij een QR code hadden.

Daardoor werden vele voorstellingen doorgeschoven naar een later tijdstip in 2021 of naar 2022. Nieuwe kleinere voorstellingen werden gedurende het seizoen alsnog toegevoegd en vaak werden dezelfde voorstellingen twee keer op een dag gebracht met de helft van het aantal toeschouwers. Ook bleken artiesten, die juist een verloren schouwburgseizoen achter de rug hadden, vaak nog bereid om dit te compenseren met extra voorstellingen in de zomer in de openlucht.

Door de grote inspanningen en flexibiliteit van zowel theaters als artiesten kon dit hoge aantal voorstellingen gerealiseerd worden en woonden in totaal toch nog 270.000 bezoekers een theatervoorstelling bij. Dit is weliswaar amper de helft van een normaal jaar maar, gezien de omstandigheden, een geweldige prestatie.”

Meer informatie: www.openluchttheaters.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *