Brancheorganisaties bezorgd over recreatieve routestructuur

De recreatieve sector maakt zich grote zorgen als het gaat om het beleid, ontwikkeling en beheer van recreatieve routenetwerken in Nederland. Dat schrijven diverse verenigde belangenorganisaties in een brief aan minister Schultz van Haegen.  De afgelopen jaren is er een decentralisatieproces geweest van het Rijk ten aanzien van de landelijke routenetwerken wandelen, fietsen en varen, en wordt de wetgeving steeds meer ondergebracht in de overkoepelende omgevingswet.

Holten Regge - 001Toeristische hoofdstructuur
Er is op dit moment sprake van afname van de wettelijke borging en centrale regie. Dat is volgens diverse brancheorganisaties een zorgelijke trend, waardoor een doordachte toeristische hoofdstructuur in het geding lijkt te komen. De borging van de 9.000 km Lange Afstand Wandelroutes, de 4.500 km Lange Afstand Fietsroutes en het 4.400 km landelijke Recreatietoervaarnet bij de decentrale overheid (provincies, gemeenten, recreatieschappen, waterschappen) is van groot belang voor het behoud van kwaliteit en voor doelmatig beheer van het toeristische infrastructurele netwerk. Om dit te kunnen garanderen is er een wettelijke grondslag nodig.

Provincies, gemeenten en waterschappen
De nationale routebureaus voor wandelen, fietsen en varen hebben momenteel overleg over dit thema met de provincies, gemeenten en waterschappen. Een adequate formulering van de systeemverantwoordelijkheid en de uitvoering daarvan via regie, coördinatie en convenanten is van groot belang voor de borging kwaliteit van de leefomgeving. De private sector kan daar zelf een uitvoerende en trekkende rol in vervullen in samenwerking met de centrale en decentrale overheid. Zij heeft daarvoor wel een grondslag nodig in de Omgevingswet.

Bron: www.recron.nl
Hier staat ook de volledige brief die aan de minister is verstuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *