ANWB en Wandelnet pleiten voor een Nationale Boerenlandpadenregeling

Bij het uitzetten van wandelroutes vormt het platteland vaak een obstakel. De gronden zijn in eigendom van boeren en daar is toestemming nodig voor recreatief medegebruik. ANWB en Wandelnet pleiten voor een regeling voor boeren om openstelling van hun groengebied financieel aantrekkelijker te maken. Vanuit de consument (wandelaar) is er in ieder geval veel belangstelling voor wandelroutes die ook over het platteland lopen.

foto: Pretwerk op een boerenlandpad

Terwijl de openstelling van natuurgebieden voor recreanten steeds meer onder druk komt te staan, zou boerenland de wandelmogelijkheden juist kunnen verruimen. Maar de meeste eigenaren of beheerders van boerenland weren momenteel wandelaars uit zorg voor hun vee en akkers.

Uit onderzoek van de ANWB en Wandelnet blijkt dat tweederde van de ANWB-leden (65%) best zou willen wandelen over de randen van akkers, weilanden en polderlandschap. Kwaliteiten van het boerenland die met name worden gewaardeerd zijn de variatie, de rust en weidsheid en de typisch Nederlandse karakteristieken van het landelijk gebied. Maar slechts 25% wandelt regelmatig over deze wandelpaden.

De wandelaar is bereid te betalen: 52% van staat positief tegenover een vergoeding voor boeren voor het openstellen van hun land, mits er voldoende wandelvoorzieningen zijn. 43% is bereid een bedrag te betalen tussen de 0,50 en 2,50 euro. Daardoor voelt de wandelaar zich welkom en is het duidelijk wat wel en wat niet mag. Wandelaars zien een vergoeding vooral als een compensatie voor toegang tot het land, een verzekering voor de eigenaar en een tegemoetkoming in de onderhoudskosten.

Een nationale regeling zou boeren ontzorgen en het mogelijk maken om langdurige overeenkomsten te sluiten. ANWB en Wandelnet: ‘Met een landelijke regeling creëer je zekerheid voor de boer en voor de wandelaar. Toegang tot landelijk gebied is momenteel in iedere provincie anders geregeld.’

Uit onderzoek blijkt:

  • 68% van de wandelaars vindt dat honden aangelijnd moeten zijn als je wandelt door het boerenland.
  • Voor 1 op de 3 (34%) wandelaars ligt het boerenland op maximaal 5 minuten afstand.
  • 36% van de wandelaars wil in de toekomst vaker door het boerenland lopen.

Ondernemers en wandelpaden

We vroegen Frank Hart van Wandelnet naar de economische meerwaarde van boerenlandpaden. Hart: “Wij hebben enige tijd geleden ook een onderzoek uitgevoerd naar de houding van boeren t.o.v. recreanten op hun land. Veel boeren geven aan dat de financiële vergoeding niet de belangrijkste drijfveer is. Zij willen met de openstelling vooral meer begrip kweken voor het platteland; de boer en burger samen brengen. Dat kan bijvoorbeeld door producten van de boerderij onderweg aan te bieden in een boerderijwinkel of kleinschalig horecapunt. Ook voor de verblijfsrecreatie op het platteland kan de verdere uitbouw van wandelpaden een meerwaarde opleveren. Het zou mooi zijn als je direct van de (boeren)camping met je wandeltocht kan starten, zonder eerst met de auto naar een startpunt te moeten rijden.”

Bron: ANWB en Wandelnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *