Aandacht voor gastvrij onthaal op parkeerplekken

Kenniscentrum Kusttoerisme en NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van innovatieve parkeeronthaallocaties langs de kust van Walcheren om de ontvangst, service en doorverwijzing naar het strand en voorzieningen te verbeteren. Afgelopen vrijdag zijn de resultaten gepresenteerd in een rapport.

 

strandhuisjes-zeelandParkeren is onderdeel van het toeristisch totaalproduct. Niet alleen voor toeristen maar ook voor bewoners van Zeeland vormt een parkeerterrein een belangrijk startpunt van een middag aan de kust, een wandeling of hardlooprondje. Een unieke beleving begint op het parkeerterrein. Om gasten en gebruikers een ultieme ‘Zeeën van Tijd & Ruimte voor jezelf’ ervaring te geven, dienen parkeerterreinen een gastvrij onthaal te bieden Het is niet alleen de plek om zo snel mogelijk van de auto naar strand, natuur of wandelpad te komen, maar ook de plek om geïnspireerd te worden om nog meer van de kust en het landschap te genieten.

Onderzoek op vijf locaties
Op vijf locaties in de gemeente Veere is onderzoek gedaan. Er is, samen met ondernemers en andere betrokkenen uit het gebied, gekeken naar mogelijkheden voor de invulling van een gastvrije ontvangst waarbij de wensen van de gast centraal staan. Deze verkenning heeft inzicht gegeven in de kansen die er zijn om te komen tot een duurzame kwaliteitsverbetering van parkeerterreinen langs de Zeeuwse kust.

Kansen
Volgens Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls zijn er volop kansen voor het creëren van een gastvrij onthaal op parkeerplekken. In het rapport worden enkele tips gegeven:

  • De gast centraal: meer inzicht in de gebruiker. Bij de inrichting en invulling van het parkeerterrein zou meer rekening gehouden moeten worden met de wensen en behoeften vanuit de gebruikers.
  • Gastvrij onthaal: meer dan parkeren alleen. De ontwikkeling van een parkeeronthaallocatie moet worden bekeken in breder perspectief dan de functie parkeren alleen.
  • Informatie: duidelijk en herkenbaar. De informatievoorziening over de (recreatie)mogelijkheden in het omliggende gebied moet op een makkelijke en toegankelijke manier aanwezig zijn op het parkeerterrein.
  • Betalen: zo makkelijk mogelijk. De mogelijkheden voor mobiel parkeren (via telefoon) kunnen verder worden
    gepromoot bij gebruikers van het parkeerterrein en moeten ook voor buitenlandse gasten toegankelijk zijn.
  • Voorzieningen: graag gastvrij. Mogelijkheden voor permanente toiletgebouwen dienen nader te worden verkend per parkeerterrein. Meer natuurvriendelijke verlichting op het parkeerterrein en langs aansluitende wandel- en fietsroutes is wenselijk.

Samenwerken
Daarnaast is samenwerking tussen partijen, zowel overheden als ondernemers, van groot belang voor het verzilveren van nieuwe verdienkansen rondom parkeerterreinen.  Bij nieuwe verdienmodellen gaat het om een nieuwe manier van samenwerken, gericht op nieuwe transactiemodellen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak met als uitgangspunt het verdienvermogen van de betrokken partijen. Zowel ondernemers als overheidsinstanties moeten over hun eigen grenzen heen kijken, en op een andere manier kijken naar hun eigen rol en samenwerkingsmogelijkheden.

Het volledige rapport is te lezen op de website.

Meer informatie: www.kenniscentrumtoerisme.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *