Wensen van ouderen voor hun toekomstige tijdsbesteding

In 2024 is de nationale overheid gestart met een landelijke publiekscampagne: ‘Wat vind jij belangrijk voor later?’ als onderdeel voor de ouderenzorg van de toekomst. Ook het onderwerp vrijetijdsbesteding staat op het programma. Er worden op de website nu al...
Vorig jaar kon een amendement (wetswijziging) van NSC voor een verhoogd BTW tarief voor hotels en vakantieparken nog worden tegengehouden. Een btw-verhoging blijkt echter nog steeds een onderwerp van gesprek op de formatietafel. Dit is mede ingegeven door de financiële...
De afgelopen maanden heeft de Commissie milleueffectrapportage (m.e.r.) zich gebogen over het nieuwe bestemmingsplan voor Attractiepark Toverland. Het park wilt de komende 20 jaar groeien en de bezoekersaantallen verdrievoudigen. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. De commissie m.e.r. heeft het...

Insight

Kennispartners