Uiteindelijk een prima zomer 2020 voor de verblijfsrecreatie

Tijdens de afgelopen zomerperiode heeft het Coronavirus ervoor gezorgd dat er, ten opzichte van de zomervakantie van 2019, veel meer reserveringen en bijbehorende omzet zijn genoteerd in de Nederlandse verblijfsrecreatie. Dat blijkt uit de Stratech Benchmark.

Overall zijn er 22,1% meer reserveringen gemaakt, wat resulteerde in 21,7% meer omzet.

Afgelopen zomervakantie zijn de er gemiddeld 21,2% meer reserveringen gemaakt voor de kampeerplekken, wat goed is voor een stijging in de omzet van 27%. Verhuuraccommodaties presteerden ten opzichte van de zomervakantie van 2019 nóg beter: er zijn gemiddeld 24,7% meer reserveringen gemaakt, die gezamenlijk goed zijn voor 21,6% meer omzet.

Afwijkend boekingspatroon in 2020

Corona zorgde ook voor een afwijkend boekingspatroon. Zoals we in januari al concludeerden in de vooruitblik op 2020, begon de gast voor de afgelopen zomervakantie gemiddeld weer vroeger te boeken. Corona zorgde er echter voor dat de reserveringen nagenoeg tot een nulpunt daalden in week 12. Vanaf week 17 geven de cijfers in de vorm van het stijgende aantal reserveringen aan dat het consumentenvertrouwen vanaf dat moment sterk toenam. Het aantal last-minute reserveringen is dit jaar een stuk minder, voornamelijk omdat veel parken dit jaar een zeer hoge bezettingsgraad hebben gerealiseerd en simpelweg geen boekingen meer konden aannemen. In sommige gevallen was het aantal te reserveren plekken ook gereduceerd om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen, waardoor de maximale bezetting al eerder was bereikt.

Wederom toename reserveringen zomer 2021

Voor de zomer van 2021 staan er, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, al veel meer reserveringen en omzet in de boeken: gemiddeld genomen zijn er 61,1% meer reserveringen gemaakt en daarmee 154% meer omzet. Deze cijfers geven echter een vertekend beeld, daar waar ze mede tot stand komen door de inzet van vouchers waarmee boekingen van zowel het voor- als het zomerseizoen zijn omgeboekt naar 2021.

Daarnaast heerst er onder de gast een onzekerheid of er volgend jaar weer veilig in het buitenland gerecreëerd kan worden. Uit voorzorg worden er nu al veel reserveringen gemaakt, omdat veel parken dit jaar tijdens de zomervakantie een maximale bezetting hadden. Over het algemeen zijn het ook de recreatieondernemers die eerder dan normaal (al dan niet door Corona) de gast de mogelijkheid geven om alvast een reservering te maken voor 2021. Ook is er een groep gasten die normaal gesproken kiest voor een vakantie in het buitenland, maar dit jaar een positieve ervaring heeft opgedaan met Nederland als vakantieland. 

zie ook: https://pretwerk.nl/actueel/vakanties/boekingen-voor-2021-nemen-nu-al-sterk-toe/67769

Invloed Corona tot op heden

De (extreem) goede zomervakantie zorgt er echter nog niet voor dat de schade van het voorjaar is gecompenseerd. Hoewel er tot op heden overall gemiddeld 1,8% meer reserveringen zijn gemaakt, vergeleken met dezelfde periode van jaar, blijft de omzet nog wel achter. Gemiddeld is er 2,3% minder omzet gemaakt. Recreatiebedrijven die afhankelijker zijn van het voorseizoen draaien over het algemeen een verlies ten opzichte van vorig jaar (2019), ook al hebben ze een goede zomer gehad.

Bedrijven die minder afhankelijk zijn van het voorseizoen, bijvoorbeeld door veel vaste seizoensplaatsen, draaien vaak beter dan in 2019. Dit is helemaal het geval bij recreatiebedrijven die in de zomerperiode normaliter nooit helemaal of slechts enkele weken vol zitten. Zij hebben in de zomerperiode van 2020 extra bij kunnen plussen.

Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie

Met de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie heb je inzicht in je eigen prestaties ten opzichte van vorig jaar én van de markt op het gebied van vele miljoenen aan omzetbezettingsgraad  en  gemiddelde prijs per nacht

Met behulp van de Benchmark kun je zien of jouw recreatiebedrijf echt goed presteert en stelt je in staat de behaalde resultaten in het juiste perspectief te plaatsen. Door deze inzichten kun je betere en onderbouwde beslissingen nemen. Op basis hiervan kun je:

  • Marketingbudget op het juiste moment inzetten
  • Meer rendement uit je accommodaties halen
  • Hogere bezettingsgraad realiseren
  • Meer omzet genereren

met dank aan:

Rob Stevens is als Account Manager bij Stratech verantwoordelijk voor de softwareoplossing Stratech-RCS. Neem voor meer informatie over de Benchmark contact met hem op!

meer informatie: www.stratech.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *