Ondernemen in de natuur: kansen met restricties

Ondernemen in de natuur sluit aan bij de groene trend. Steeds meer mensen zoeken de natuur op; terug naar hun roots. Aan het verzilveren van de kansen zit ook een beperking. Ondernemen in de natuur gaat natuurlijk gepaard met restricties die het duurzaam behoud van de natuur moeten garanderen.

vos in waterleidingduinenNatura 2000 en stiltegebieden
In Europa gaat de soortenrijkdom met betrekking tot flora en fauna hard achteruit. Natura 2000 probeert hierdoor natuurbescherming in Europees verband aan te pakken zodat de vermindering van de soortenrijkdom wordt geremd. De aanwijzing van deze gebieden gebeurt op basis van ecologische gronden en een gebied wat de aanwijzing van Natura 2000 heeft wordt daardoor beschermd. In Natura 2000 gebieden is er extra aandacht voor bescherming van specifieke soorten. Dat brengt beperkingen met zich mee voor het ondernemen van activiteiten in een gebied. Het gebeurt slechts zelden dat een gebied ‘op slot’ gaat. Dat gebeurt alleen in het geval van heel kwetsbare gebieden of in bijvoorbeeld ‘het broedseizoen’. Partijen als Staatsbosbeheer proberen de gebieden zoveel mogelijk toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor mensen. Dat zorgt immers voor draagvlak voor bescherming van de natuur. Als een gebied toegankelijk wordt gehouden, dan horen daar vaak ook voorzieningen bij zoals parkeerplekken, paden, horeca en recreatieve activiteiten. Vooral via zonering wordt bepaald op welke plekken ‘de mens’ het minst verstorend effect heeft op ‘de natuur’.

Activiteiten in een natuurgebied
Wanneer een ondernemer een idee heeft om op een bepaald gebied te gaan bouwen of om er bijvoorbeeld activiteiten te organiseren moet er sterk rekening gehouden worden met of dit wel mogelijk is. Hierbij moet rekening worden gehouden met heel wisselende vergunningen. Het kan hierbij gaan om bouwvergunningen en bestemmingsplannen maar soms moeten in Natura 2000 gebieden meerdere partijen meebeslissen wat het lastig kan maken. Mobiele opstellingen zijn daarentegen weer vergunningsvrij waardoor deze makkelijker en sneller te installeren zijn.
Daarnaast is in Nederland circa 650 duizend hectare aangewezen als stiltegebied. Dat houdt in dat er in deze gebieden geen geluiden zijn toegestaan die de stilte dusdanig verstoren. Wel zijn er geluiden toegestaan die bijdragen aan het in stand houden van het gebied. Men dient dus rekening te houden met deze gebieden voordat de keuze wordt gemaakt om het te gebruiken.

bounce net in een Active Fun Park
bounce net in een Active Fun Park

Extensief beheerde recreatie
Het ontwikkelen van recreatie in een natuurgebied betreft vaak rustige vormen van recreatie die weinig personele inzet vragen. Dat biedt kansen voor exploitatie van een product of dienst met lage personeelsinzet; en vaak ook lagere kosten. Hiervoor moet de keuze voor een product of dienst gebaseerd zijn op activiteiten die weinig toezicht of begeleiding vereisen. Een aantal goede voorbeelden van activiteiten met minimale personeelsinzet zijn onder andere:

 • Dagrecreatiegebieden met een zwemplas en strand zoals bijvoorbeeld het Henschotermeer in Woudenberg
 • Kasteelbezoeken zoals bij kasteel De Haar in Utrecht waar kleine en grote groepen het kasteel kunnen bezoeken tegen een entreeprijs
 • Footgolf – een combinatie van voetbal en golf – zoals op het eiland van Maurik waar men in groepen een footgolfparcours kan afleggen
 • Fietslorrieroutes, waarbij groepen fietsend in een zogeheten lorrie een tocht maken op een oude spoorlijn en daarbij de omgeving bezichtigen. Een goed voorbeeld hiervan is Grenzland-Drasine GmbH in Kraneburg
 • Low ropes parcoursen zoals het parcours in Beldert Beach (Zoelen) waar kinderen veilig en zelfstandig kunnen klimmen over obstakels
 • Netten parcours zoals het Active Fun Park in safaripark Monde Sauvage (België). Door middel van een netten parcours is er geen personeelsbegeleiding nodig

struinrouteEr bestaan ook verschillen in de wijze waarop de natuur gebruikt kan worden voor een product of dienst. De natuur kan enerzijds alleen als hulpmiddel dienen, echter kan de natuur ook gebruikt worden als een krachtige samenwerking. Door een synergie te creëren met de natuur is het een win-win situatie voor zowel de onderneming als het gebied. Daarnaast kan door het landschap te verrijken een voorsprong op concurrenten gecreëerd worden.

Boomkroonpad
Boomkroonpad

Natuurattracties van formaat
Een mooi voorbeeld van een grootschaliger attractie in de natuur is Buitencentrum Boomkroonpad in Drenthe. Het buitencentrum trekt jaarlijks 100.000 – 120.0000 bezoekers en is daarom een populair gebied voor fietsers, wandelaars en andere recreanten. Het gebied bevat verschillende fiets- en wandelroutes en een speelbos. Daarnaast organiseert het ook diverse buitenactiviteiten. Het buitencentrum combineert daardoor de omliggende natuurwaarden met haar eigen commerciële doeleinden op een eenvoudige, natuurvriendelijke manier.

Uitgangspunten voor ondernemen in de natuur

 • De groene trend waarbij mensen ‘back tot he roots’ willen gaan
 • Natura 2000 gebieden die beschermd zijn
 • Stiltegebieden waar geen geluiden toegestaan zijn die de stilte verstoren
 • Kansen voor concepten met lagere personeelsinzet (kosten)
 • Deze verlaging realiseren door slim om te gaan met de keuze voor een activiteit
 • Het vormen van synergie tussen natuur en product/dienst
 • Duurzaamheid als uitgangspunt om commerciële doeleinden in te vullen

Met dank aan:
Active Constructions is een ontwerper en bouwer van avontuurlijke speelbeleving, waarbij de kracht ligt in het integreren van producten in hun natuurlijke omgeving. Active Constructions is gevestigd in Bunnik (Utrecht) en bereikbaar via info@activeconstructions.eu, +31-(0)307117302 of www.activeconstructions.eu

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *