De maatregelen om de coronacrisis te bezweren worden nog drastischer. De overheid start versneld met ondersteunende maatregelen om bedrijven financieel te helpen. De Horecasector legt een claim van 5,1 miljard neer bij de overheid.

De maatregelen om de coronacrisis te bezweren worden nog drastischer. De overheid start versneld met ondersteunende maatregelen om bedrijven financieel te helpen. De Horecasector legt een claim van 5,1 miljard neer bij de overheid.

Verzamelde informatie op: #CoronaRecreatie

Nieuwe maatregelen aangekondigd op zondagavond 15 maart

Zie ook: Maatregelen uitgevaardigd op 12 maart

Op zondagavond werden opnieuw maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in toom te houden. Een blenagrijke maatregel, die de hele samenleving raakt betreft de sluiting van scholen. (waardoor ouders soms thuis moeten blijven.) Daarnaast zijn er opnieuw maatregelen die de gastvrijheids- en vrijetijdssector raken:

  • Alle eet- en drinkgelegenheden (niet hotels) gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Verruiming BMKB-regeling vanwege corona

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Meer informatie

Koninklijke Horeca Nederland claimt minimaal 5,1 miljard overheidssteun

Door de nieuwe overheidsmaatregelen loopt het omzetverlies snel op en komen veel horecaondernemers direct in acute liquiditeitsproblemen, de vaste lasten blijven immers vooralsnog bestaan terwijl de inkomsten volledig wegvallen. Om alle getroffen horecabedrijven, zowel hotel-restaurant-café-fastservice als aanverwant bedrijf, in staat te stellen om een periode financieel te overbruggen, moet er per direct steun komen vanuit de overheid. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) claimt minimaal 5,1 miljard voor noodmaatregelen om horecaondernemers te ondersteunen. KHN dringt bovendien aan op zo spoedig mogelijk duidelijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld (on)mogelijkheden van maaltijd afhalen en bezorgen.

Lees het hele bericht op: KHN claimt 5,1 miljard van de overheid