Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de drank- en horecawet nog verder aanscherpen. Nu al is het verboden om jongeren onder 18 jaar alcohol te verkopen. In de nieuwe voorstellen krijgt iemand ook een boete als hij een biertje doorgeeft aan een minderjarige. Deze plannen legt Blokhuis nu voor  'ter consultatie'. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de drank- en horecawet nog verder aanscherpen. Nu al is het verboden om jongeren onder 18 jaar alcohol te verkopen. In de nieuwe voorstellen krijgt iemand ook een boete als hij een biertje doorgeeft aan een minderjarige. Deze plannen legt Blokhuis nu voor  'ter consultatie'. 

Doorgeven alcohol ook overtreding

In het Nationaal Preventieakkoord is in november 2018 afgesproken dat het doorgeven van alcohol door volwassenen aan minderjarigen ook een overtreding wordt in de Drank- en Horecawet. De regering geeft daarmee gehoor aan de zorgen van onder andere de horeca en gemeentelijke handhavers. Op dit moment kunnen alleen horeca-ondernemers en de jongere zelf worden aangesproken of beboet als een jongere in de horeca wordt aangetroffen met alcohol.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met een aantal van de aanpassingen die de staatssecretaris voorstelt, waaronder het feit dat de wedervertrekker strafbaar wordt. De horecasector wil in de nieuwe wetgeving graag nog beperkingen terugzien over het schenken van alcohol buiten de horeca (blurring, zoals bijvoorbeeld in winkels.)

Geen stuntaanbiedingen met alcohol

Met hetzelfde wetsvoorstel wordt geregeld dat er een einde komt aan stuntaanbiedingen voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’. Verkopers moeten aanbiedingen op alcohol beperken tot maximaal 25% korting.

Het wel of niet aan banden leggen van happy hours in de horeca (tot max 60% van de normale verkoopprijs) blijft een lokale bevoegdheid van gemeenten! (Bron: KHN)

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Red.: Veel jongeren onder de 18 die toch een biertje willen drinken, kiezen voor een vakantie buiten Nederland. Voor deze omzeiling van de wet is vooralsnog geen oplossing bedacht. zie ook: Lang niet alle vakantieparken controleren streng op alcohol