De schenking ( € 15 miljoen) van de Postcode Loterij legt de noodzakelijke financiële basis voor het realiseren van het natuurgebied ‘Holwerd aan Zee’. Het initiatief is genomen door diverse natuurorganisaties. Ook recreatie en toerisme in het gebied gaan profiteren van deze ontwikkeling.

De schenking ( € 15 miljoen) van de Postcode Loterij legt de noodzakelijke financiële basis voor het realiseren van het natuurgebied ‘Holwerd aan Zee’. Het initiatief is genomen door diverse natuurorganisaties. Ook recreatie en toerisme in het gebied gaan profiteren van deze ontwikkeling.

In de plannen wordt ook rekening gehouden met recreatieve voorzieningen. Die zijn bedoeld om de economie in de regio te stimuleren. In de promotievideo wordt o.a. gesproken over vakantiewoningen, aanlegplekken voor recreatievaart, voorzieningen voor natuurbeleving (o.a. vogelkijkhutten) en een groene wandelpier. Naar verwachting start in 2020 de aanleg en is het natuurgebied in 2022 toegankelijk voor publiek.

Lokale gemeenschap ziet kansen en bundelt krachten
Een belangrijk kenmerk van het project is dat het voortkomt uit en gedragen wordt door de lokale gemeenschap. Noord-Oost Friesland staat bekend als krimpregio. Mensen uit Holwerd die wat tegen de krimp en de achteruitgang van de natuur wilden doen, richtten Stichting Holwerd aan Zee op om hun droom van herstel te verwezenlijken.

De bijdrage van de Postcode Loterij richt zich op het herstel van de natuur. Een belangrijke start. Maar om de droom van de regio te realiseren is meer nodig. Naar verwachting krijgt ook de economie in de regio een impuls dankzij de recreatiemogelijkheden in de nieuwe natuur.

Ook lokale boeren zien kansen. Er ontstaan nieuwe stukken begroeid land tussen land en zee (kwelders) en zilte landbouw. Boeren gaan daar zoutresistente aardappels verbouwen. Die zilte teelt draagt bij aan voor Nederland belangrijke innovaties in de landbouw. Bovendien biedt deze landbouw kansen voor akkervogels, die nu door intensieve landbouw zwaar onder druk staan. Om het project daadwerkelijk te realiseren is aanvullende steun van de regio en het Rijk noodzakelijk.

https://www.youtube.com/watch?v=IghaqjoDoeA

Meer informatie: www.holwerdaanzee.nl

Zie ook: Film over Waddenzee als aanjager van natuurgericht toerisme