Voor veel sectoren is het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen per 1 april 2016 ingegaan. De recreatiesector krijgt nog even uitstel omdat vooral veel kleinere bedrijven het niet voor elkaar krijgt om de werkwijze op deze termijn aan te passen. Brancheorganisatie Recron heeft wel een ‘Green Deal’ afgesloten waarmee de hele sector stapsgewijs toewerkt naar een gifvrije bedrijfsvoering in 2020. Voor veel sectoren is het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen per 1 april 2016 ingegaan. De recreatiesector krijgt nog even uitstel omdat vooral veel kleinere bedrijven het niet voor elkaar krijgt om de werkwijze op deze termijn aan te passen. Brancheorganisatie Recron heeft wel een ‘Green Deal’ afgesloten waarmee de hele sector stapsgewijs toewerkt naar een gifvrije bedrijfsvoering in 2020.spuitenGreen Deal

Binnen de Recron is Frank Verkoijen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Green deal, waar ook partijen als HISWA, Center Parcs, Landal en Roompot bij aanhaken. Verkoijen maakt meteen duidelijk dat het uitstel van het verbod zeker niet bedoeld is om voorlopig niets te doen: “Uit onderzoek door bureau Tauw (2013) is gebleken dat veel familiebedrijven met weinig personeel en veel groen, in de problemen komen als zij per 1 april moeten overstappen op een andere werkwijze. Ik bemerk bij veel van onze leden ook een stukje koudwatervrees als het gaat om de invoering van het verbod op chemische bestrijding. De Green Deal is er voor bedoeld om de sector te helpen om over te stappen. We willen daarmee ook voorkomen dat ondernemers gaan experimenteren met maatregelen zonder te weten wat de gevolgen zijn. We beginnen met 15 tot 20 pilotbedrijven waar we concreet diverse alternatieven voor onkruidbestrijding gaan testen. Met de kennis die we daarmee opdoen willen we ook andere bedrijven helpen.” Uit de voorwaarden van de Green Deal blijkt dat maatregelen ter voorkoming van chemische bestrijding verder gaan dan het vervangen van een bestrijdingsmethode. Ook de keuze van plantensoorten en bestrating hebben een effect. Juist die laatstgenoemde maatregelen hebben wat meer tijd nodig om te worden ingevoerd. Meer informatie: www.recron.nl Volledige tekst van de Green Deal recreatie (pdf) Groene voorlopers Binnen de recreatiesector zijn ook bedrijven die voorop willen lopen op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld is Stichting De Groene Koepel (overkoepelende organisatie voor de Natuurkampeerterreinen en recreatiebedrijven met Trekkershutten). Directeur Marieken Nieuwdorp is blij met het verbod op bestrijdingsmiddelen: “Op de Natuurkampeerterreinen is duurzaam terreinbeheer al 40 jaar vanzelfsprekend. Wat De Groene Koepel betreft breidt dit aantal zich nu snel uit en wachten we zeker niet tot 2020! De Green Deal betekent dat we er vanaf nú actief mee aan de slag gaan om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te brengen en goede alternatieven in kaart te brengen. Dat die alternatieven er zijn, daar twijfelen we niet aan. Maar we moeten wel uit onze vaste gewoonten durven komen, van de gebaande (onkruidvrije) paden durven afwijken. De terreininrichting wijzigen, samenwerking zoeken met sociale werkplaatsen, er is al veel onderzoek naar andere (ecologische) manieren van bestrijding en de inzetbaarheid van mechanisatie (ook kleinschalig). De Groene Koepel neemt deel in de door Recron geïnitieerde projectgroep waarbij dit seizoen een scala aan proeflocaties bezocht wordt om dergelijke mogelijkheden te onderzoeken en hopelijk komen hier mooie uitkomsten uit!” Meer informatie: De groene koepel Golfsector als voorbeeld? Niet alleen vakantieparken kennen een grote oppervlakte aan groen. Ook de sportsector heeft uitstel aangevraagd en eigen Green Deal afgesloten. Drie golforganisaties NGF, NVG en NGA gaan daarbij voortvarend te werk: er worden symposia en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en er is een speciale krant uitgebracht. Meer informatie: www.greendeals.nl