Onderzoekers van het Marketingrapport Verblijfsrecreatie (door Van Es Marketing Services / Marktdata) constateren dat de vraag naar verblijfsaccommodaties weer wat aantrekt. De groei in aanbod overstijgt echter de vraag, waardoor de verzadiging van deze markt nog verder toeneemt. Het aantal kleinschalige accommodaties is de afgelopen jaren verder toegenomen. Onderzoekers van het Marketingrapport Verblijfsrecreatie (door Van Es Marketing Services / Marktdata) constateren dat de vraag naar verblijfsaccommodaties weer wat aantrekt. De groei in aanbod overstijgt echter de vraag, waardoor de verzadiging van deze markt nog verder toeneemt. Het aantal kleinschalige accommodaties is de afgelopen jaren verder toegenomen. Cover Marketingrapport Verblijfsrecreatie 2016 - 2

Aan het onderzoeksrapport hebben 250 bedrijven (400 vestigingen) hun medewerking verleend. Het rapport geeft een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie in Nederland. Enkele onderwerpen: (volg deze link naar pdf complete inhoudsopgave) : 1. Profiel van de ondernemingen met o.a.: Bezettingsgraad 2015 Verwachte bezettingsgraad 2016 Omzetverdeling naar omzetgroep:

 • verhuur vaste plaatsen
 • verhuur toeristische plaatsen
 • verhuur trekkersplaatsen
 • VVE verhuur/verkoop (uitponden)
 • horeca
 • dagrecreatie
 • overige omzet
2. Inkoop en leveranciers met o.a.:

Leveranciers, marktaandelen, investeringsplannen en gemiddeld budget 3. Media en communicatie 4. Economisch perspectief met o.a.

 • Omzet en geografische spreiding
 • Ontwikkeling omzet 2015-2016
 • Ontwikkeling netto bedrijfsresultaat 2015-2016
 • brancheontwikkelingen en bedrijfsvoering
 • consumententrends
 • kansen en bedreigingen
Investeringsmonitor

In het rapport zijn ook diverse data uit de 'Investeringsmonitor kampeerbedrijven en bungalowparken 2016' opgenomen, w.o. data-analyses van alle economisch actieve bedrijven in de verblijfsrecreatie, deskresearch en onderzoeksresultaten. Dit rapport werd in december 2015 gepubliceerd. Bestelinformatie Het 'Marketingrapport Verblijfsrecreatie 2016' telt 81 pagina’s op A4-formaat in kleurendruk en is Nederlandstalig. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten uitgesplitst naar type onderneming, te weten kampeerbedrijven, bungalowparken, combinatiebedrijven en overige type bedrijven. Meer informatie: www.marktdata.nl/rapporten/Marketingrapport-Verblijfsrecreatie-2016