De grote Nederlandse musea trokken in 2015 7,2% meer bezoekers dan in 2014. Dat blijkt uit een inventarisatie door de NOS en de regionale omroepen. De groei is iets minder dan in de jaren 2011 - 2014 (9,3%). Dat steekt positief af bij het beeld van de brede cultuursector, die volgens de Boekmanstichting al jaren in een negatieve spiraal zit. De grote Nederlandse musea trokken in 2015 7,2% meer bezoekers dan in 2014. Dat blijkt uit een inventarisatie door de NOS en de regionale omroepen. De groei is iets minder dan in de jaren 2011 - 2014 (9,3%). Dat steekt positief af bij het beeld van de brede cultuursector, die volgens de Boekmanstichting al jaren in een negatieve spiraal zit.

[caption id="attachment_40266" align="alignright" width="300"]Eregalerij Rijksmuseum - (foto: Erik Smits - 2015) Eregalerij Rijksmuseum - (foto: Erik Smits - 2015)[/caption] De top drie wordt gevormd door 1. Het Rijksmuseum; 2.350.000 (-6%), 2. het Van Gogh Museum 1.761.000 (+17,8%) en 3. het Anne Frank Huis: 1.260.000 (+2,6%). Amsterdam blijft met 6 musea, dominant in de top-10 van musea. De top 3 provincies zijn 1. Noord-Holland 8.580.000 (vooral door de dominante positie van Amsterdam) 2. Zuid-Holland 3.952.000 (50% uit Den Haag) en 3. Utrecht 1.644.000 (Stad Utrecht zorgt voor ruim 60% van het bezoek.) Begin deze maand maakte de Museumvereniging de cijfers bekend over de periode 2011 - 2014. Daarin wordt ook een uitgebreide analyse gemaakt van de bedrijfsvoering en (financiële) stand van zaken in de museumwereld. Meer informatie: www.nos.nl Cultuursector-breed De NOS is er vroeg bij met het publiceren van de cijfers over 2015. De meeste musea zullen nog en schatting moeten maken van het bezoek in de kerstvakantie. De Boekmanstichting publiceerde eerder deze maand een overzicht van cijfers over de hele cultuursector in Nederland t/m 2013. Daaruit blijkt dat het aantal culturele instellingen is afgenomen en dat de inkomsten voor cultuur zijn teruggelopen, beide tot onder het niveau van 2005. De erfgoed- en bioscoopsector daarentegen maakten tussen 2005 en 2013 een groei door. Daarbij valt het op dat grote bioscopen en musea hun inkomsten recentelijk substantieel zagen stijgen, terwijl de kleine musea en bioscopen juist in de rode cijfers belandden. Over de museumsector meldt dit onderzoek: "In de museumsector is er, vooral dankzij een aantal succesvolle heropeningen van (grote) musea zoals het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam, sprake van toenemende bezoekersaantallen (+35%), meer museumtentoonstellingen (+7%) en stijgende inkomsten (+87%)." Onderzoeker Dimitri Lahaut van de Boekmanstichting geeft zijn voorzichtige inschatting voor de afgelopen twee jaar: "De verwachting is dat de cultuursector gezien de ophanden zijnde gemeentelijke en provinciale bezuinigingen verder onder druk komen te staan. Vooral de subsidies van gemeentes zijn voor veel culturele instellingen van levensbelang. Het mag dan wel beter gaan met de economie, maar de onzekerheid is hiermee dus nog steeds erg groot." Meer informatie: www.boekman.nl