Stichting Innovatie en Ruimte heeft een rapport opgesteld 'SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen' waarin verschillende onderzoeken, visies, beleidsstukken en nieuwe natuurwetgeving met elkaar worden verbonden. Vanuit de Gastvrijheidssector is o.a. het verslag 'Vinden, verassen en verbinden', meegenomen waarin de visie van de sector op de toekomst wordt weergegeven. Stichting Innovatie en Ruimte heeft een rapport opgesteld 'SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen' waarin verschillende onderzoeken, visies, beleidsstukken en nieuwe natuurwetgeving met elkaar worden verbonden. Vanuit de Gastvrijheidssector is o.a. het verslag 'Vinden, verassen en verbinden', meegenomen waarin de visie van de sector op de toekomst wordt weergegeven.

[caption id="attachment_38344" align="alignright" width="300"]Natuur is een kernwaarde voor de recreatie (rapport Vinden, verassen en Verbinden) Natuur is een kernwaarde voor de recreatie (rapport Vinden, verassen en Verbinden)[/caption] Natuur van hindermacht naar bron van ontwikkeling Met de nieuwe Rijks Natuurvisie die in april 2014 verscheen, wil het kabinet het beeld van natuur als hindermacht veranderen naar een beeld van natuur als bron van maatschappelijke en economische ontwikkeling. Door het natuurbeleid te bevrijden van de neiging tot detaillering ontstaan betere kansen voor een sterke natuur en voor een meer ontspannen samengaan met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Dit bevordert investeringen in een gezonde, sterke natuur en het Rijk wil hier de wet- en regelgeving op afstemmen, uitgaande van de Europese en internationale natuurdoelen. Rol van Natuurorganisaties en recreatie-ondernemers Het zou helpen als overheden en natuurorganisaties, uitgaande van de Europese en internationale natuurdoelen, de huidige ‘nee, tenzij...’-mentaliteit loslaten en durven kiezen voor een ‘ja, mits....’-benadering. Daarbij is het belangrijk te onderkennen dat ondernemers vaker het voortouw nemen bij investeringen in en beheer van natuur. Hierbij past dat gastvrijheidsondernemers natuur niet als gegeven beschouwen maar als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Dit vraagt niet alleen om investeringen in de natuur zelf maar ook om een forse investering in samenwerking met andere ondernemers in de regio die eveneens natuur in hun eigen bedrijfsvoering meenemen. Wat hiermee bijvoorbeeld kan ontstaan is een netwerk van ondernemers die gezamenlijk zorgen voor de optimale beleving van de natuurlijke omgeving. Synergieprogramma Het synergieprogramma is opgebouwd uit drie delen die gezamenlijk een beeld geven van goede praktijkvoorbeelden, insturmenten om sturing te geven en behoefte aan onderzoek. Gebieds- en uitvoeringsprojecten

 • Green Deals
 • Sustainable Navigation in de Biesbosch
 • UiterWaardenRecreatie
 • Krugerpark.nl
 • Almeerse Parel: Nieuw verdienmodel voor waardecreatie in het landelijk gebied
 • Schaalsprong routerecreatie – ToerNederland
 • Nationale Parken nieuwe stijl
Nieuwe instrumenten
 • Hervorming verblijfsrecreatie en natuur
 • Nieuwe verdienmodellen voor natuur en gastvrijheid
 • Duurzaam Toerisme
Onderzoek
 • Nettowinst voor biodiversiteit
 • Het effect van groene investeringen op beleving en woongenot

Meer informatie: Natuurlijk verder met de recreatiesector (pdf) Bron: persbericht STIRR Stirr is mede ondersteuner van het congres Natuurlijk Ondernemen op 9 oktober