Met ingang van juli 2015 is het ontslagrecht middels de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpend veranderd. Daarover schreven wij al eerder in het artikel over de gevolgen van de WWZ voor de recreatiesector. De kennis over deze wijzigingen was eind 2014 nog beperkt binnen het MKB. Dit blijkt uit onderzoek onder het MKB Beleidspanel van Panteia in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met ingang van juli 2015 is het ontslagrecht middels de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpend veranderd. Daarover schreven wij al eerder in het artikel over de gevolgen van de WWZ voor de recreatiesector. De kennis over deze wijzigingen was eind 2014 nog beperkt binnen het MKB. Dit blijkt uit onderzoek onder het MKB Beleidspanel van Panteia in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.flexibele arbeid

Slechts 27% van de ondernemers gaf in het onderzoek aan 'volledig' of 'goed' op de hoogte te zijn. Grotere bedrijven blijken beter op de hoogte te zijn van de wijzigingen, en hun verwachtingen zijn ook positiever dan die van de kleinere bedrijven. Transitievergoeding Na toelichting over de wijzigingen in het ontslagrecht bleken de MKB’ers vooral onzeker over de effecten hiervan. 22% van de MKB’ers geeft aan de transitievergoeding als een verbetering te zien ten opzichte van de huidige ontslagvergoeding, waar 19% dit juist als een verslechtering ziet. Een groter deel is echter van mening dat het weinig uit zal maken. Loondoorbetalingsverplichting Een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte zeker een grotere rol gaat spelen bij het in dienst nemen van personeel. Het recht op transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte gaat volgens 69% van de ondernemers een grotere rol spelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Volgens de meerderheid van de ondernemers zal het aantal werknemers in eigen dienst niet veranderen, 20% geeft aan dat dit misschien het geval is, en 13% geeft aan dat het aantal medewerkers zeker zal veranderen. Verwachtingen MKB’ers Een aantal ondernemers gaf aan te verwachten dat zowel het aannemen als het ontslaan van personeel lastiger wordt. Het gevoel bestaat dat de werknemers een sterkere positie krijgen en dat de maatregelen de onzekerheid en de kosten voor MKB-ondernemers verhogen. Men verwacht minder snel vaste medewerkers in dienst te nemen en meer gebruik te gaan maken van medewerkers die flexibel in te zetten zijn. Meer informatie: www.ondernemerschap.nl (kennissite MKB en ondernemerschap) Flexibele arbeid Door de ontstane situatie is de vraag naar uitzendkrachten en payroll-consttucties toegenomen. Een woordvoerder van payroll organisatie Tentoo ligt toe: "De vraag naar flexibiliteit zal voorlopig aanblijven. Alternatieven voor de problematiek die de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt, zijn niet altijd voor handen. Flexibiliteit zonder risico vind je nu alleen nog in de vorm van uitzendkrachten of personeel via payroll." Meer informatie: www.tentoo.nl