Op dit moment staat de voorgestelde BTW verhoging hoog op de agenda als het gaat om bedreigingen die op de recreatiesector af komen. Dat was dan ook een belangrijk gespreksthema bij het werkbezoek van kamerlid Wouter Koolmees (D66) aan camping De Delftse Hout. De sector wordt ook flink geremd door verhoging van gemeentelijke lasten (o.a. toeristenbelasting), beperking in flexibele arbeid, financiering van uitbreiding, natuurwetgeving en de WKR-regeling. Op dit moment staat de voorgestelde BTW verhoging hoog op de agenda als het gaat om bedreigingen die op de recreatiesector af komen. Dat was dan ook een belangrijk gespreksthema bij het werkbezoek van kamerlid Wouter Koolmees (D66) aan camping De Delftse Hout. De sector wordt ook flink geremd door verhoging van gemeentelijke lasten (o.a. toeristenbelasting), beperking in flexibele arbeid, financiering van uitbreiding, natuurwetgeving en de WKR-regeling. [caption id="attachment_36996" align="alignright" width="300"]Wouter Koolmees op werkbezoek op camping Delftse Hout Wouter Koolmees op werkbezoek op camping Delftse Hout[/caption] Het was voor Wouter Koolmees een lastig moment om naar Delft te komen. In zijn portefeuille is het op dit moment spits-uur; verzelfstandiging ABN AMRO, de Griekse schuldencrisis en dus ook het nieuwe belastingplan van de regering. Over dat laatste onderwerp wilde de afvaardiging van de recreatiesector graag meer weten. "Met name de voorgestelde BTW-verhoging baart de sector grote zorgen." liet RECRON directeur Marcel Tap weten. Koolmees gaf daarop een politiek antwoord: "Afgelopen week heeft Groen Links al aangegeven dat zij tegen de BTW verhoging zijn. Daarmee is er onvoldoende draagvlak voor dit voorstel. De fractie van D66 vergadert morgen over het voorstel. We hebben van tevoren al gezegd dat we bij voorbaat geen opties willen uitsluiten, dus ook niet het aanpassen van de BTW. Een belastinghervorming is in onze ogen wel heel hard nodig om het huidige complexe en verouderde systeem weer werkbaar te maken. Ook met het ook op de toekomst, waarin we te maken krijgen met een veranderende verhouding tussen werkenden en niet-werkenden, en oplopende zorgkosten, moeten er maatregelen worden genomen. We ien in een hervorming ook goede kansen om de arbeidsmarkt weer te normaliseren. Nu wordt arbeid in Nederland steeds duurder." Kortom; toezeggingen konden op dit moment niet orden gedaan. Compenserende maatregelen? Koolmees was ook benieuwd of, en welke, maatregelen genomen kunnen worden om de BTW maatregel voor de recreatiesector te compenseren. De vermindering van kosten op arbeid is slechts voor en deel van de bedrijven relevant; zeker als het bedrijven zijn die zonder personeel werken. En dat zijn er nog best veel. In enkele gevallen kan het afschaffen van de toeristenbelasting (in de praktijk soms ook 15%), voor compensatie zorgen. De ondernemers en RECRON aan de tafel konden geen alternatief aandragen waarmee de hele sector voldoende gecompenseerd kan worden. Complex aan lastenverzwaring Toch was het bezoek van Koolmees niet nutteloos. Hij kreeg van de aanwezige ondernemers te horen hoe overheidsbeslissingen in de volle breedte in de praktijk van een recreatiebedrijf uitwerken. Belangrijkste boodschap van de ondernemers en de RECRON: De recreatiesector heeft veel last gehad van de crisis en heeft tijd en financiële ruimte nodig om de uitgestelde investeringen (vaak vervanging) te doen en zich voor te bereiden op de toekomst. Het is bovendien een sector die internationaal moet concurreren. Bij een hogere prijs in Nederland, kiest de toerist makkelijk voor een buitenlandse bestemming. Mark van Dam, partijgenoot van Koolmees en eigenaar van camping Wieskamp stuurde onlangs een brandbrief naar de fractie: "Het is niet zozeer de BTW-maatregel op zich, maar de complete lastenverzwaring die op de sector af komt. Door de decentralisatie zijn ook veel gemeenten op zoek naar inkomsten. De recreanten en toeristen (zonder stemrecht in de gemeente) zijn daarin een te gemakkelijk slachtoffer. Als de extra 15% belasting wordt geheven (van 6 naar 21%) dan heeft Van Dam te maken zo'n 30 a 40% van de campingprijs die direct moet worden afgedragen aan overheden. Ook het doorberekenen van de BTW aan de consument is niet altijd makkelijk. In het voor- en naseizoen maken veel kampeerders gebruik van de populaire ACSI campingkaart. Daarmee kunnen ze tegen een vast tarief per overnachting op een camping staan. In dat geval komt een lastenverzwaring volledig voor rekening van de campingbaas. Ook andere bedreigende maatregelen en omstandigheden kwamen aan bod
  • De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. Hierin wordt het aannemen van seizoenswerkers bijna onmogelijk gemaakt. In de praktijk blijkt dat het personeel in de recreatiesector helemaal niet zit te wachten op deze 'zekerheid'. (zie ook artikel: Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor de recreatiesector)
  • De financiering van recreatiebedrijven is regelmatig een probleem. Banken zijn erg terughoudend (mede door restricties vanuit de overheid), en alternatieven zoals crowdfunding zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Uit de praktijk blijkt dat veel banken alleen voor grote investeringen (> 1 miljoen) bereid zijn om daar serieus naar te kijken. Ook overnames van ouders naar kinderen komt door de striktere financieringsregels in de klem.
  • Ook de Werk Kosten Regeling (WKR) kwam ter sprake. Dit zorgt er voor dat bedrijfsuitjes zwaarder worden belast. Deze maatregel wordt een 'sluipmoordenaar' genoemd voor bedrijven die zich richten op de markt van personeelsuitjes. Hier komen we binnenkort nog een keer op terug op deze website.
Maatschappelijke investeringen De recreatiesector heeft afgelopen jaren laten zien dat zij beschikt over een groot inventief vermogen. Door bezuinigingen bij de natuursector zijn er in diverse gebieden coalities gesmeed om samen te werken met recreatiebedrijven. Ook zijn er vele voorbeelden van recreatiebedrijven die in publiek private samenwerkingen zijn gestapt om voorzieningen van een gemeente te redden; bijvoorbeeld een zwembad voor de noodzakelijke zwemlessen. Camping De Delftse Hout heeft op dit moment een voorstel van de gemeente liggen om de kinderboerderij te adopteren. Zo zijn recreatiebedrijven vaak de smeerolie voor een gemeente. Dat soort initiatieven gaat ook verdwijnen als de recreatiesector verder wordt uitgeknepen. Zie ook het filmpje over het bezoek, gemaakt door RECRON: Meer informatie: www.recron.nl www.delftsehout.nl Wouter Koolmees, D66