Branche-organisatie RECRON heeft, na de laatste ALV in december 2014, de koers verlegd, en keert terug naar haar kerntaken; belangenbehartiging en ondersteunen van ondernemers. Dat laat voorzitter Adri van der Weyde weten in een interview met Pretwerk. Die keuze betekent ook dat activiteiten in de marketing van toeristische recreatieve producten wordt afgebouwd. Branche-organisatie RECRON heeft, na de laatste ALV in december 2014, de koers verlegd, en keert terug naar haar kerntaken; belangenbehartiging en ondersteunen van ondernemers. Dat laat voorzitter Adri van der Weyde weten in een interview met Pretwerk. Die keuze betekent ook dat activiteiten in de marketing van toeristische recreatieve producten wordt afgebouwd.

[caption id="attachment_35197" align="alignright" width="217"]adri van der weyde recron Adri van der Weyde[/caption] De keuze voor de nieuwe koers werd bepaald door de leden. Via een enquête, ingevuld door 24% van de leden, kwam het volgende lijstje met prioriteiten voor RECRON tot stand (ieder mocht drie punten aankruisen die zij belangrijk vinden.):

  1. Belangenbehartiging (75%)
  2. Informatie en advies (56%)
  3. Ondersteuning leden (51%
  4. RECRON voorwaarden (41%)
  5. Regio-organisatie (belangen + consult) (27%)
  6. cao onderhandelingen (24%)
  7. Kennisontwikkeling (22%)
Keuzes maken

Het onderdeel ‘marketing’ werd door slechts 9% van de leden aangestreept. Dat heeft waarschijnlijk ook deels te maken met het mislukte marketingavontuur van RECRON met de Telegraaf waar de branche-organisatie veel geld heeft verloren. Inmiddels is één marketinginitiatief verzelfstandigd aan een eigen avontuur begonnen: www.elkeplek.nl Hier geeft RECRON wel haar steun aan, maar deelt niet mee in de risico’s. Ook de marketingondersteuning via de Leisure Leefstijlen bezorgt RECRON geen extra risico’s. Van der Weyde: “De uitvoering doen we niet zelf, maar die wordt verzorgd door RECRON partners. Op die manier blijft het risico beperkt, terwijl we wel de dienstverlening kunnen blijven bieden aan ondernemers en overheden die daar goed mee bezig zijn.” Van der Weyde blikt terug op een lastige periode, maar ziet dat ook als noodzakelijk om nu de bakens te verzetten: “De wereld om ons heen verandert razendsnel en daar moeten ondernemers, en ook wij als branche-organisatie goed op inspelen. Door bezuinigingen en teruglopende contributie worden we ook gedwongen om efficiënter te werken. Die contributie neemt overigens vooral af door de consolidatieslag in onze sector. Het aantal opzeggingen n.a.v. de problemen van de afgelopen periode viel erg mee. We hebben gelukkig een grote kern van trouwe leden, die ons ook in lastige tijden blijft steunen.“ Belangenbehartiging Met stip bovenaan staat dus ‘belangenbehartiging’. Dat onderdeel is de afgelopen maanden dan ook nadrukkelijk verder opgebouwd. Van der Weyde: “…En dat kwam op een goed moment, want er zijn nogal wat bedreigingen die vanuit de politiek op de sector af komen. Zo hebben we al weten te voorkomen dat de transitievergoeding de flexibele arbeid binnen de sector zou bemoeilijken. Op dit moment lobbyen we om te voorkomen dat het lage BTW tarief wordt afgeschaft. Die maatregel zal de gastvrijheidssector zwaar duperen. We hebben speciaal voor het lobbywerk een functie gecreëerd die met succes wordt ingevuld door Mira Levi. Waar RECRON wellicht nog meer aandacht aan mag besteden is het communiceren van haar werk naar de leden. We communiceren onvoorstelbaar veel met onze leden, maar moeten dat wellicht ook nog op andere manieren gaan doen om duidelijk te maken wat we allemaal al voor onze leden doen, welke lobbyactiviteiten er allemaal zijn om hun belangen te dienen en vooral ook wat we voor hen bereiken. Het lobbywerk is voor veel ondernemers nog teveel een ‘ver van mijn bed show’ terwijl we, juist door alle lobbywerk zowel regionaal, provinciaal als ook landelijk, bezig zijn met het opkomen voor hun belangen en proactief opkomen voor onze leden daar waar dat nodig is. We moeten dus goed uitleggen – nee, van de daken schreeuwen – wat we voor de sector hebben bereikt.” Samenwerken Nog een punt waarop de RECRON haar koers heeft verlegd is ‘de blik naar buiten’. De bedreiging van het afschaffen van het lage btw-tarief heeft niet alleen gevolgen voor leden van RECRON. Ook andere sectoren in de gastvrijheidsbranche worden zwaar getroffen. RECRON werpt zich nu op als belangenbehartiger voor de hele branche ook voor de plattelandsrecreatie. RECRON heeft binnen het samenwerkingsoverleg ‘Gastvrij Nederland’ o.a. het voortouw genomen om onderzoek te laten uitvoeren (door Nyfer) naar de consequenties van het nieuwe belastingstelsel (o.a. afschaffen laag BTW tarief). Van der Weyde heeft inmiddels ook overlegd met Wim van den Berg van de SVR kampeerboeren – een partij die jarenlang streed met RECRON maar waarmee vaker zal worden samengewerkt. Van der Weyde : “We hebben bijvoorbeeld bij de BTW-discussie een gezamenlijk belang. Overigens is de weerstand onder onze leden aan het slijten naarmate de overheid deze groep laat vallen onder gelijke regelgeving als de reguliere recreatiebedrijven. Ook de kampeerboeren van de VeKaBo wil ik graag bij onze lobby betrekken.” De veranderde koers heeft / krijgt ook consequenties voor de organisatiestructuur. Zo vindt een discussie plaats of de ALV moet worden vervangen door een ledenafvaardiging in de vorm van een Ledenraad. Er is al besloten dat de voorzitter van RECRON de rol van woordvoerder zal krijgen. Dat is ook iemand uit de praktijk, en dat wordt door de media steeds beter gewaardeerd. Naar een nieuwe directeur wordt nog gezocht. Die beslissing zal waarschijnlijk pas na het zomerseizoen vallen. Meer informatie: www.recron.nl