Tijdens het Sectorevent 'Werken in de recreatie: leuk, fit en vitaal' stond duurzame inzetbaarheid in de recreatiesector centraal. Op het congres was aandacht voor gezondheid, opleidingen en ontwikkelingen, de organisatie van het werk, arbo en arbeidsvoorwaarden. Tijdens het Sectorevent 'Werken in de recreatie: leuk, fit en vitaal' stond duurzame inzetbaarheid in de recreatiesector centraal. Op het congres was aandacht voor gezondheid, opleidingen en ontwikkelingen, de organisatie van het werk, arbo en arbeidsvoorwaarden.corpus

Dagvoorzitter Arnold Vanderlyde nam de deelnemers mee de ring in om de dialoog aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. Wat zeggen werkgevers en werknemers in de sector zelf over duurzame inzetbaarheid en welke extra’s biedt SFRecreatie als hulp voor de sector. Joke Storm-Bosch, voorzitter van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, gaf inzichten waarom duurzame inzetbaarheid cruciaal is voor de concurrentiekracht van de BV Nederland. Rob Triemstra, plaatsvervangend directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichtte toe wat de rol van de overheid is bij duurzame inzetbaarheid. € 1,1 miljoen beschikbaar Het door SFRecreatie ingediende Sectorplan Op weg naar een nieuwe arbeidsmarkt is goedgekeurd. Werknemers en werkgevers in de recreatiesector kunnen hierdoor rekenen op meer tegemoetkomingen in kosten en meer hulpmiddelen om de sector ‘gezond’ te houden. Tot september 2016 is ruim € 1,1 miljoen beschikbaar. Bilderberg, Landal GreenParks en de Kennemer Duincampings vertelden hoe zij aan de slag zijn gegaan met duurzame inzetbaarheid en hoe ze dat hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Convenant Met de ondertekening van een convenant bekrachtigen Ton van Trienen (directeur Jobstap) en Johan Bijlsma (bestuurder SFRecreatie) dat Jobstap en SFRecreatie minstens 20 arbeidsplaatsen voor arbeidsbelemmerden gaan vervullen, uiteraard samen met bedrijven in de sector. Meer informatie: www.sectorrecreatie.nl