Bestaat de Nederlandse camping nog?

De afgelopen jaren zien we een snel opkomende ontwikkeling. Buitenlandse ketens nemen in rap tempo Nederlandse campings en vakantieparken over. Het aantal buitenlandse partijen neemt ook nog eens toe.

Camping Blaauw (foto Kruidenier Makelaardij)

Intussen slaan Nederlandse ketens hun vleugels uit in Europa en daarbuiten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) buigt zich over de overname van Landal door Roompot. Vraag die hierbij centraal staat is of er nog voldoende concurrentiedruk is. Daarbij lijkt ACM als uitgangspunt de Nederlandse markt te nemen. Alsof er dan nog maar één aanbieder is op een gesloten binnenlandse vakantiemarkt. Het is duidelijk dat de internationale ketens een veel groter speelveld hebben. Van afnemende concurrentiedruk is in dat opzicht geen sprake.

In onze dagelijkse praktijk zien wij ook de scepsis die dit met zich meebrengt. Bij de ondernemer die wij spreken in het algemeen maar ook bij verkoper achteraf. Uiteindelijk gaat vrijwel iedere verkoper  voor de hoogste opbrengst. Maar niet zonder zich af te vragen wat voor gevolgen dit heeft voor de Nederlandse campingbedrijven. De Nederlandse campings en vakantieparken zullen moeten wennen aan meer internationaal georiënteerde kopers en meer ketenvorming. Met name in Frankrijk is het merendeel van de campings onderdeel van een keten.

Dat deze bedrijven op een geheel eigen wijze naar de (her)ontwikkeling van vakantieparken kijken biedt ook kansen. Tal van recreatiebedrijven zijn op deze manier versterkt door de opbrengsten per plaats te verbeteren. Investeringen en schaalgrootte dragen zo bij aan vernieuwing van het aanbod.

Voordeel is dat deze internationaal (beursgenoteerde) bedrijven bereid zijn goede prijzen te betalen volgens een geheel eigen inzicht en verdienmodel.


Met dank aan:

Henk-Jan Kruidenier

Specialist in Leisure Vastgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *