ABN AMRO: Marges en omzet onder druk in 2023 voor diverse leisure deelsectoren

Het jaar 2023 wordt een uitdagend jaar voor veel bedrijven; ook in de sector leisure. De gestegen kosten zijn lang niet altijd door te berekenen en de onzekerheid onder consumenten zet een rem op bestedingen. Vooral de cultuursector en bioscopen zijn nog lang niet hersteld van de coronacrisis. Zo blijkt uit een brede economische prognose door ABN AMRO.

Voor 2023 verwacht ABN AMRO een krimp van de leisuresector van 1 procent. Hiermee komt de sector op een volume van 94 procent van het niveau van 2019. Veel branches in de vrijetijdssector hebben bovendien moeite gestegen kosten door te berekenen.

ABN AMRO definieert de ‘sector leisure’ vrij breed en sectoreconoom Gerarda Westerhuis onderkent dat er binnen de sector zeker verschillen zijn t.a.v. ontwikkelingen.

Stabiele ontwikkeling voor de verblijfsrecreatie

De verblijfsrecreatie heeft een goed jaar gehad en daar wordt in 2023 een stabilisatie voorspeld. Binnen de brede sector leisure heeft men moeite om prijsstijgingen door te berekenen aan de klanten. Bij de verblijfsrecreatie, zoals vakantieparken, speelt dit probleem nog het minst.

Zoals al vermeld zijn er binnen de dagrecreatieve ondernemingen wel enkele deelsectoren die het nog altijd zwaar hebben. De cultuur en bioscoopsector hebben een lastig derde kwartaal achter de rug. Door het relatief mooie weer bleven bezoekcijfers aan indoorattracties achter. Bij de (outdoor) dagattracties spelen deze problemen minder.

Horeca onder druk

De traditionele horeca heeft te kampen met de stijgende energieprijzen. Zo bedroegen de energiekosten in 2019 gemiddeld 2,5 procent van de omzet en 17 procent van het resultaat. Zodra de energierekening zoals in sommige gevallen vijf keer zo hoog wordt, blijft er weinig van het resultaat over. Daarnaast nemen de arbeidskosten toe door personeelstekorten Zo geeft maar liefst een kwart van de restaurants, cafés en hotels aan dat ze een duidelijke stijging van de loonkosten ervaren. Veel horecaondernemingen kampen daarnaast met de gestegen voedingsprijzen; de inkoop is hierdoor fors duurder geworden.

Ook de reissector (Travel) valt onder de definitie ‘leisure’. Daar heeft men vooral last van de traag herstellende markt voor zakelijke reizen. Ruim 62 procent van de reisbureaus geeft aan de gestegen kosten geheel niet te kunnen doorberekenen aan de consument. Dit is verbazingwekkend omdat de prijzen van pakketreizen, autoverhuur en vluchten juist enorm zijn toegenomen afgelopen zomer.

Invloed van inflatie en consumentenvertrouwen

De koopkracht van consumenten is  2023 nog niet volledig hersteld. Daar gaat de sector leisure last van krijgen. Er blijft immers minder geld over na de noodzakelijke (en gestegen) uitgaven aan energie, voeding en huisvesting. Westerhuis noemt nog wel twee factoren die het negatieve effect enigszins kunnen dempen: “We zien dat de spaarquote bij consumenten nog altijd vrij hoog is. Het is alleen de vraag of consumenten die geld gaan uitgeven in onzekere tijden of bewaren als appeltje voor de dorst. Daarnaast constateren we ook dat de werkeloosheid erg laag is – dat betekent dus veel inkomenszekerheid voor een grote groep mensen.”

ABN AMRO presenteert dinsdag 15 november een meer gedetailleerde analyse van de sector leisure.

Bron en meer informatie: ABN AMRO sector leisure

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *