ANWB en Wandelnet pleiten voor een Nationale Boerenlandpadenregeling

Bij het uitzetten van wandelroutes vormt het platteland vaak een obstakel. De gronden zijn in eigendom van boeren en daar is toestemming nodig voor recreatief medegebruik. ANWB en Wandelnet pleiten voor een regeling voor boeren om openstelling van hun groengebied...
De ANWB, belangenbehartiger van recreërend Nederland, luidt de noodklok over de situatie waarin Staatsbosbeheer (SBB) verkeert. Door onvoldoende financiering komt het onderhoud van recreatieve voorzieningen in de natuur onder druk te staan. De terreinen van SBB zijn voor 95% toegankelijk...
Het UNESCO Werelderfgoedverdrag bestaat in 2022 vijftig jaar. En dat viert Stichting Werelderfgoed Nederland met een gratis wandelroute voor elk Werelderfgoed. Iedere maand wordt een andere UNESCO Werelderfgoedroute online gezet in samenwerking met Trage Tochten.
De provincie Noord-Brabant heeft het Brabantse deel van de gerenommeerde wandelroute ‘Liberation Route Europe’ gelanceerd. De provincie sluit hiermee aan op het Europese wandelroutenetwerk van maar liefst 10.000 kilometer; in de voetsporen van de geallieerden bevrijders tijdens ’43-’45.

Insight

Kennispartners