Krappere vrijetijd krijgt een andere invulling

Hoewel de hoeveelheid vrijetijd de laatste 30 jaar is gedaald, stijgt het aantal vakanties, bezoeken aan steden en gebruik van vrijetijdsvoorzieningen al jaren sterk. Inmiddels zitten de bezoekcijfers weer ruim boven het niveau van voor de Coronapandemie. Er wordt dus...
Nederlanders hebben het afgelopen jaar zo’n 3,4 miljard vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning ondernomen. De totale bestedingen aan deze activiteiten bedroegen bijna 44 miljard euro. Dit blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek 2010, een grootschalig tweejaarlijks consumentenonderzoek van NBTC-NIPO...

Insight

Kennispartners