Gras blijkt veiliger dan rubbertegels

Bij kunstmatige ondergronden wordt niet regelmatig gemeten hoe groot de val-imact (HIC-waarde) is. De leverancier van bijvoorbeeld rubbertegels heeft immers een certificaat verkregen op basis van een uitgebreide voorgeschreven meetmethode die rekening moet houden met te verwachten gebruik en levensduur....

Insight

Kennispartners