Verblijfsrecreatie platteland werkt aan kwaliteit

Zoals al vele jaren staan de Stichting Vrije Recreatie (SVR) en de Vereniging Kampeer Boeren (VeKaBo) op de vakantiebeurs om bezoekers te verleiden tot een vakantie op het platteland. We vroegen beide verenigingen naar de stand van zaken binnen hun...

Insight

Kennispartners