Extra verhoging Wettelijk Minimumloon van de baan

De extra verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML) met 1,2% per 1 juli 2024 is van de baan. De eerste kamer die het wetsvoorstel moest goedkeuren stemde in meerderheid tegen het voorstel. Ondernemersorganisaties hadden gevraagd om af te zien van...
Donderdag 11 april is het nieuwe logistieke centrum ‘De Deel’ van vakantieresort Hof van Saksen officieel in gebruik gesteld. 'De Deel’ is een unieke plek geworden waar alle facilitaire processen van Hof van Saksen, schoonmaakorganisatie CSU en overige partners samenkomen.
Op 6 november j.l. vond het tweede gesprek plaats tussen de vakbonden en HISWA RECRON over een nieuwe CAO. Naar aanleiding van deze ronde stuurde FNV recreatie een persbericht uit met als kop: 'Werkgevers recreatie komen met onacceptabel loonbod'. Martin...
De Animatie Compagnie uit Vlissingen krijgt een lagere boete voor de wijze waarop zij hun relatie met animatiewerkers hadden opgezet in de periode tot 2017. De zaak over de werkrelatie tussen de Animatie Compagnie en animatiewerkers speelt al langere tijd....

Insight

Kennispartners